Články

Druhý noviciát sestry Márie Královičovej: Čas na opätovné zameranie sa na Krista

4. 10. 2023/od Dagmara

Hlavný predstavený saleziánov a celej saleziánskej rodiny don Artime sa stal kardinálom

3. 10. 2023/od Dagmara

30. rokov Laury, združenia mladých

2. 10. 2023/od Dagmara

Možno stačí urobiť len krok, aby sme boli na tom lepšie tiež

30. 09. 2023/od Dagmara

Keď nám Boh odpovedá na naše otázky. Píše sestra Aďa z Dubnice

28. 09. 2023/od Dagmara

Stretnutie provinciálnych rád provincií Európy a Blízkeho Východu: „Hľadáme, ako žiť zasvätený život hlbšie.“

27. 09. 2023/od Dagmara

Hlavný predstavený vyhlásil tému Hesla na rok 2024

25. 09. 2023/od Dagmara

Boh chce urobiť radosť jednými i druhým

23. 09. 2023/od Dagmara

Nedeľa v Kubíne: „Ani dážď nám nevzal dobrú náladu!“

21. 09. 2023/od Dagmara

Časopis Rebrík privádza deti bližšie k Bohu a k ľuďom okolo nich

19. 09. 2023/od Dagmara

Misie na Orechovom dvore: „Mohli sme počas pár dní sledovať ich zápas so zlom, vnímať ich slobodu pre život, hravosť a spev!“

18. 09. 2023/od Dagmara

Len v tichosti každý deň poctivo odpúšťať tým, s ktorými žijeme a budeme robiť skutočné a účinné skutky pre spásu sveta

16. 09. 2023/od Dagmara

Čas oddychu naplno s mladými alebo leto na Krížovej

14. 09. 2023/od Dagmara

Obohacujúce stretnutie junioriek a sestier do 10 rokov sľubov so sestrou Máriou Assuntou

12. 09. 2023/od Dagmara

Božie slovo v saleziánskej rodine. 8. kongres Združenia saleziánskych biblistov

11. 09. 2023/od Dagmara

Bratské napomínanie je náročná téma pre všetkých

9. 09. 2023/od Dagmara

Sestry Mery a Lamiya povedali Bohu „Áno“ navždy. Večné sľuby saleziánok boli opäť v Banskej Bystrici

8. 09. 2023/od Dagmara

Aké bolo VIDES leto a čo čaká misijných dobrovoľníkov v novom šk. roku? Prihlásiť sa môžete aj Vy

7. 09. 2023/od Dagmara

Stretla som „žiariacich,“ ktorí šíria okolo seba svetlo lásky

6. 09. 2023/od Dagmara

„Najvzácnejším darom, ktorý človek môže dať druhým je pomáhať im, aby sa stávali čoraz viac sami sebou v tej najlepšej podobe.“ Direktorské stretnutie so sr. Assuntou     

4. 09. 2023/od Dagmara