Články

Božia milosť je dravá, silná, vytrvalá. Nebojí sa prekážok

15. 06. 2024/od Dagmara

Máj. Tak jedine na čele s Pannou Máriou

12. 06. 2024/od Dagmara

Májové stretnutia v Rožňave

10. 06. 2024/od Dagmara

Náš Boh nás volá k integrite, z ktorej sa rodí naše pozemské i večné šťastie

8. 06. 2024/od Dagmara

Zakončenie formačného roka alebo pohľad právničky na sľuby

6. 06. 2024/od Dagmara

Pripravte si vreckovky, máme za sebou posledný kurz GPS!

4. 06. 2024/od Dagmara

Úspech našich dievčat na PGSI 2024 v Janove

3. 06. 2024/od Dagmara

Ježiš nás učí, že opravdivou liturgiou je naša vzájomná láska

1. 06. 2024/od Dagmara

Saleziáni otvorili provinciálnu kapitulu v Badíne

29. 05. 2024/od Dagmara

Stať sa učeníkom môže byť vášnivým dobrodružstvom

25. 05. 2024/od Dagmara

S Máriou Dominikou Mazzarellovou na čaji v materskej škole

23. 05. 2024/od Dagmara

MEŠKA máj 2024: Mediálny víkend s mladými

22. 05. 2024/od Dagmara

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici: Sen, ktorý podnecuje k snívaniu – Máriino tajomstvo

20. 05. 2024/od Dagmara

Zachovávaním príkazu lásky sa najviac otvoríme komunikácii s ponížene slúžiacim Duchom

18. 05. 2024/od Dagmara

V Bratislave na Vavilke sa oslavovalo

17. 05. 2024/od Dagmara

Zajtra bude prebiehať konferencia KOMPAKT

15. 05. 2024/od Dagmara

Aj Orechov Dvor má talent

13. 05. 2024/od Dagmara

Triduum k Márií Dominike Mazzarellovej: 3. deň Pokojná radosť

12. 05. 2024/od Dagmara

Sám Ježiš sa za každého z nás prihovára u Otca

11. 05. 2024/od Dagmara

Triduum k Márií Dominike Mazzarellovej: 2. deň Materstvo

11. 05. 2024/od Dagmara