Články

Misijná organizácia VIDES v lete opäť poteší deti cez dobrovoľníkov a saleziánky darovaným časom

5. 06. 2023/od Dagmara

Aj my môžeme milovať tento svet, lebo je v ňom prítomný Otec, Syn i Duch Svätý a naši bratia a sestry

3. 06. 2023/od Dagmara

Zmysluplné leto plné zážitkov – také ponúka Domka všetkým deťom a mladým

1. 06. 2023/od Dagmara

Sestra Viera Antalíková: „Chyby sú dôkazom toho, že sa o niečo snažíme.“

31. 05. 2023/od Dagmara

Unikátny pastoračný materiál Malá cesta kresťanských manželov na Slovensku

29. 05. 2023/od Dagmara

Príde, aby bol svetlom tvojho rozumu, útechou tvojho srdca, silou tvojich skutkov

27. 05. 2023/od Dagmara

Prvý rok v Prešove s Kolégiom v podnájme

26. 05. 2023/od Dagmara

Prebieha Týždeň Laudato Si: Nádej pre Zem. Nádej pre ľudstvo

25. 05. 2023/od Dagmara

Mária Pomocnica kresťanov, učiteľka a pomoc v duchovnom živote, pomôž žiť vieru naplno!

23. 05. 2023/od Dagmara

Deviatnik k Pomocnici dnes končí. Záverečný deň: Mária, žena poslednej hodiny

23. 05. 2023/od Dagmara

Sláva od Ježiša je hlboké, vznešené vedomie skutočnosti, že vďaka jeho daru mám nesmiernu hodnotu

20. 05. 2023/od Dagmara

Maxipárty s Markom v humenskom stredisku

18. 05. 2023/od Dagmara

Sestra Andrea Badíková: „Hokej sa stal pre mňa záľubou, či vyjadrením seba samej.“

17. 05. 2023/od Dagmara

Tanečníčky z Laura Dance zbierali medaily, trofeje a postúpili do Prahy

16. 05. 2023/od Dagmara

Ľudskosť Márie z Nazareta, ktorá prináša nové svetlo- Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov

14. 05. 2023/od Dagmara

Ježiš nám prisľubuje iného Tešiteľa. Duch pravdy, kto si?

13. 05. 2023/od Dagmara

Slávnosť Márie Dominiky Mazzarellovej: Otvorená pre inakosť

13. 05. 2023/od Dagmara

Triduum k Márie Dominike Mazzarellovej: 3. deň CESTOVANIE

12. 05. 2023/od Dagmara

Triduum k Márie Dominike Mazzarellovej: 2. deň DOBROVOĽNÍCTVO

11. 05. 2023/od Dagmara

Triduum k Márie Dominike Mazzarellovej: 1. deň RODINA

10. 05. 2023/od Dagmara