Poslanie

Už od počiatkov charakterizuje našu rehoľu silná túžba komunikovať evanjelium života mladým generáciám a prednostne dievčatám. „Tebe ich zverujem“ počula Mária Dominika Mazzarellová vo svojom videní. Ako don Boscovi v jeho sne aj jej bola zverená výchova mladých.

Naše poslanie je výchovné a uskutočňujeme ho v štýle preventívneho systému (rozum, viera, láskavosť). Vychovávame evanjelizáciou a evanjelizujeme výchovou.

Chceme stretať detí a mladých v ich čase a priestore, byť tam s nimi ako priatelia a ako tie, ktoré im chcú rozumieť, chápať a pri tom ich dvíhať a ukazovať im vyššie ciele a ideály, učiť ich aj snívať a žiť život v nádeji naplno. Náš prístup je priateľský, otvorený, charakterizovaný radosťou, preventívnym prístupom a kresťanským duchom.

Špecifikom je vedenie rovesníckych skupín – stretká. Naše strediská a štýl ich fungovania sú super priestorom pre integrálnu výchovu mladých.

Forma resp. diela našich komunít sú rôzne a vychádzajú z potrieb mladých a možností prostredia.

Aj výber nášho zamestnania podlieha nášmu poslaniu. Snažíme sa hľadať také zamestnanie, kde sú mladí, kde sa im môžeme venovať a byť s nimi.

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk