Náš Boh nás volá k integrite, z ktorej sa rodí naše pozemské i večné šťastie

Liturgické čítania z 10. nedele v cezročnom období B nájdete na tomto odkaze.

 

Evanjelium dnešnej nedele je priam nabité obsahom. Prečo ho liturgickí biblisti nerozdelili na viac sekcií!? Veď Markovo evanjelium je aj tak dosť krátke na všetky nedele v roku…

 

Čítame v ňom, že Ježiš je „doma“ v Kafarnaume a nemá ani kedy usporiadať zvyčajné posedenie pri jedle pre učeníkov a hriešnikov, lebo za ním prúdili celé zástupy. Pribudli k nim aj dve delegácie. Jedna blízka, z jeho nazaretského domova, ktorá ho dobromyseľne chcela zachrániť, ale tak po svojom. A druhá, už napohľad zlomyseľná, ktorá nadnesene zostúpila z Jeruzalema, aby Ježiša poučila a hneď na začiatku jeho vystúpenia znemožnila. Iróniou je, že obe mali k sebe dosť blízko. Ježiša poriadne nepočúvali ani jedni ani druhí a chceli ho zviesť z Otcovej cesty.

 

Ježiš nemá inú možnosť, ako vyzdvihnúť tých, ktorí ho nielen pozorne počúvali, ale sa snažili mu aj porozumieť. Na dôvažok pridáva indíciu, že každému bude odpustené, aj delegácii z Nazareta. Podľa neho sa neodpustí iba tomu, kto sa postaví proti Duchu Svätému. Ako? Tak, že bude vo všetkých chudobných, utláčaných a hľadajúcich uhášať práve sa rodiacu nádej, ktorú v nich skrze Ježiša prebral k životu. A tí z Jeruzalema sa o to útočne pokúšali, keď chceli ľudu podsunúť lepkavú myšlienku, že Ježiš robí všetko pomocou diabla a z jeho spásy aj tak nebude nič…

 

Chráňme sa vnútornej rozdelenosti vplyvom podsúvaných mienok či konšpiračných teórií, ktoré v konečnom dôsledku spôsobujú spustnutie srdca, ducha, ba i obyčajného rozumu. A napokon i tela. Náš Boh nás volá k integrite, z ktorej sa rodí naše pozemské i večné šťastie.

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať.

 

Sr. Dáša