Kto sme

Inštitút dcér Márie Pomocnice

Sme ženskou rehoľou pápežského práva, ktorá patrí do saleziánskej rodiny. Našimi zakladateľmi sú svätý Ján Bosco a svätá Mária Dominika Mazzarellová. Vznikli sme v Taliansku 5. augusta 1872.

Zasväcujeme sa Bohu sľubom čistoty, chudoby a poslušnosti.

V súčasnosti pôsobíme na všetkých piatich kontinentoch a vo viac ako 90tich krajinách. Na Slovensku máme 15 komunít a je nás 84 sestier. Naše komunity sú menšie 3 – 8 sestier. Bývame v bytoch alebo domoch rodinného typu.

Kráčame spolu pre mladých a s mladými v odpovedi na nové výzvy pre zmysluplný život vo všetkých jeho dimenziách. So spiritualitou dona Bosca a Márie Dominiky Mazzarellovej chceme prinášať radosť, nádej, odvahu, nadšenie a chuť žiť štýl vzťahov v rodinnom duchu a nechávame sa inšpirovať srdcom Krista – Dobrého Pastiera a Máriou Pomocnicou.

Aj keď sme zasvätené osoby a žijeme v komunitách na svoje živobytie si zarábame poctivou prácou v normálnych zamestnaniach, ktoré sú spojené s výchovou a vzdelávaním deti a mladých.