Články

Boží ľudia sa vždy vyznačujú otvorenosťou

23. 12. 2023/od Dagmara

Vianoce plné radosti, pokoja a lásky

23. 12. 2023/od Dagmara

Nestratiť pred Vianocami to podstatné!

22. 12. 2023/od Dagmara

Jedinečné sesterské stretnutie v Ivanke: „Viac ako o zriekaní by mala chudoba hovoriť o zdieľaní.“

19. 12. 2023/od Dagmara

Svetlá a vône. Aké boli tie v Šamoríne?- čítajte!

17. 12. 2023/od Dagmara

Aj pre dnešného kresťana platí zmýšľanie Jána Krstiteľa, ktorý bol najmenší a preto tak potrebný

16. 12. 2023/od Dagmara

Podporením Adventnej zbierky ŠTYRI DARY môžete prežiť advent v solidarite s chudobnými

12. 12. 2023/od Dagmara

„Potešilo by ma, ak by sa mi raz podarilo piesne nahrať nejako kvalitnejšie.“ Sestra Jana Obalová, projekt PiesNím

11. 12. 2023/od Dagmara

Dôležité je, aby sme vykročili na cestu lásky

9. 12. 2023/od Dagmara

Lúč svetla. Nový čas, nová možnosť, nová príležitosť

8. 12. 2023/od Dagmara

Zažiar pre druhých. Laura s mladými v Žiline oslávila 30 rokov

7. 12. 2023/od Dagmara

Boh miluje Azerbajdžan. Sme tu ako jedna veľká rodina

4. 12. 2023/od Dagmara

Očakávanie je vlastne jediný správny spôsob života kresťana

2. 12. 2023/od Dagmara

Podpor novú generáciu saleziánok

2. 12. 2023/od Dagmara

Rozlišovanie, Lectio divina a sebapoznanie aj taký bol GPS kurz 2 online

2. 12. 2023/od Dagmara

Rozžiarme Vianoce. Laura, združenie mladých pripravila Projekt: Vianoce pre mladých

1. 12. 2023/od Dagmara

„Každé stretnutie s mladými je niečím výnimočné a obohacujúce. Stačí mať pre nich čas a byť s nimi,“ rozhovor s laurákmi Martou, Majkou a Ivanom

30. 11. 2023/od Dagmara

Deviatnik k Nepoškvrnenej Panne Márií: „Mária osvetľuje a sprevádza našu synodálnu cestu“

29. 11. 2023/od Dagmara

Dnešné 10. výročie odchodu do večnosti je príležitosťou oživiť našu vďačnosť za sestru Helenku Danišovú

27. 11. 2023/od Dagmara

Podľa evanjelia kráľovským synom, dcérou je ten, kto vidí potreby iných

25. 11. 2023/od Dagmara