Samuel, Emauzy DO.MA a ľudia bez domova aj to je život na Kremnickej

Život a aktivity sestier z provinciálnej komunity v Bratislave Na Kremnickej sú veľmi rôznorodé. Dnes by sme chceli predstaviť tri z nich.

 

Sr. Helena, ako vidíš svoje pôsobenie v kurze Samuel? O čom to vlastne je?

Kurz Samuel ponúka dospelým mladým možnosť naučiť sa rozpoznávať Boží hlas a rozlíšiť svoje životné povolanie. Cieľom je upevniť sa vo svojom vzťahu s Bohom.

 

Už tretí rok môžem zakúšať, akým obohatením je spolupráca s inými rehoľníkmi, kňazmi či manželmi. Každý z členov tímu prináša na stretnutia svoj originálny príspevok poznačený  spiritualitou svojej rehole, ale aj osobnými talentami a duchovnou skúsenosťou. Naše spoločné fungovanie v tíme je pre mňa pekným dôkazom toho ako môže byť jednota v rozdielnosti.

 

Častokrát odchádzam zo stretnutia obohatená aj zo strany mladých. Tohto roku sme si v našej „zdieľacej skupine“ už po prvom stretnutí povedali, že veď my sme čistí introverti. A hoci rozprávame menej a niekedy aj kratšie ako kolegovia v ostatných dvoch skupinách, počúvať tie hlboké skúsenosti úprimného hľadania  Boha stojí za to.

 

Niekto by možno čakal štatistiku, koľko vašich absolventov vstúpilo do rehole alebo seminára….

Áno, sú aj takí. Po pandémii však prichádza čím viac mladých, ktorí riešia základnejšie veci svojho duchovného života – potrebujú si nastaviť pravidelnosť v modlitbovom živote, systém v čítaní Božieho slova, vyskúšať nové formy modlitby, či uvedomiť si  prekážky, ktoré im bránia v duchovnom rozvoji.

 

Spokojne odporučte kurz vašim mladým, príp. vytvorte vo vašom meste tím zasvätených, ktorý by im Kurz Samuel priniesol bližšie.  Lebo ako hovorí jedna naša účastníčka: „Cestovať dvakrát za mesiac z Kysúc do Bratislavy sa kvôli kurzu Samuel oplatí“, ale pre niekoho to môže byť príliš náročné.

 

Sr. Dáša, čo sa skrýva pod označením Emauzy DO.MA- Slovo do Tvojho reálneho života?

Je to biblický kurz, ktorý tento rok mal slúžiť najmä mladým rodičom z našej farnosti a tým, ktorí už kurz v jeho „chatovačkovej“ podobe nestíhajú.

 

Projekt prebiehal celý školský rok raz mesačne v našich priestoroch so všetkými základnými biblickými témami typu ako vznikla Biblia, ako sa zachoval jej text, alebo Písmo v dejinách, biblická archeológia, ale i naturálie Sv. zeme, sociálna a spoločenská situácia v staroveku a v Izraeli až po dnes. To všetko s množstvom pomôcok a ukážok.

 

Tí, ktorí sa práve nemohli zúčastniť, hlavne mamičky s malými deťmi, nás požiadali, aby sme zverejňovali vídeá z našich stretnutí. Takže nás môžete nájsť na našej webke salezianky.sk  aj na

 

Sr. Daniela, teba v tomto roku oslovila najmä situácia ľudí, ktorí žijú na petržalských uliciach…

Predovšetkým v zimných mesiacoch som vnímala ich ťažkú realitu. Zoznámila som sa s niektorými a snažila sa im pomôcť najmä oblečením a stravou. Aj snahou povzbudiť, konkrétne poslúžiť, poradiť, vypočuť. Prebudiť v nich pocit ich hodnoty. V spolupráci s inými som sa pokúšala pomôcť im nejak sa zaradiť do života alebo lepšieho prostredia.

 

Zažila som rôzne pekné, ale aj veľmi ťažké situácie. Keď mal jeden z nich ťažký úraz hlavy, spolu s jeho dcérou, sme mu vybavovali doklady. Tiež poistenie, sociálnu pomoc, zariadenie, kam by mohol ísť z nemocnice. Najdôležitejšia je však starosť o ich nesmrteľné duše a modlitba. Často sa modlím spolu s nimi, hoci mnohí už voči Bohu zatrpkli. Ale predsa je pri nich ticho prítomný a robí aj zázraky.

 

Eva Matejková FMA