Generálna predstavená sestier saleziánok Matka Chiara Cazzuola navštívi Slovensko

Matka Chiara príde na Slovensko po prvýkrát. Počas návštevy chce bližšie spoznať realitu slovenskej Cirkvi a saleziánskej rodiny. Okrem iného sa stretne s apoštolským nunciom Mons. Nicola Girasolim a s košickým arcibiskupom metropolitom Mons. Bernardom Boberom, predsedom KBS.

 

Matka Chiara počas dní 31. júla až 4. augusta navštívi niektoré komunity saleziánok, a to v Bratislave, v Trnave, v Nitre, v Dubnici nad Váhom, v Banskej Bystrici, v Rožňave a v Prešove. Okrem toho všetky Dcéry Márie Pomocnice Slovenskej provincie sa s ňou stretnú v Badíne pri Banskej Bystrici. 4. augusta tam uvedie do služby  novú provinciálnu predstavenú Slovenskej provincie FMA sr. Janu Kurkinovú.

 

Súčasná provinciálna predstavená saleziánok sr. Monika Skalová o pripravovanej návšteve generálnej predstavenej povedala: „Sr. Chiaru som pozvala na stretnutie hneď po jej zvolení za generálnu Matku a pri každej príležitosti som jej pozvanie opakovala. Veľmi si vážim, že chce spoznať Slovensko, hľadala možnosti kedy prísť a teda spoznať našu realitu, keďže u nás ešte nebola. Príde práve v čase odovzdania služby novej provinciálke, čo nás veľmi teší, že jej návšteva práve takto vyšla.“

 

Dagmara Čepelová FMA

Foto: cgfmanet.org