Zakončenie formačného roka alebo pohľad právničky na sľuby

Školský rok sa blíži ku koncu a neoddeliteľnou súčasťou posledných týždňov býva aj juniorské stretnutie. Poslednýkrát v tomto školskom roku sa stretli juniorky zo slovenskej i českej provincie, aby zavŕšili ďalší formačný rok, tento krát zameraný na rehoľné sľuby.

 

Piatok večer,počas víkendu 31.5.-2.6.2024, sme sa zišli v Bratislave v našom centre DO.MA. Mali sme priestor na spoločné zdieľanie zo života i spoločnú modlitbu.

 

V sobotu naše rady obohatili juniorky a formátorky aj z iných reholí. Spolu so sr. Michaelou Pitterovou FMA (z českej provincie) sme sa pozreli na rozmer sľubov z pohľadu kanonického práva. Z mnohých počutých myšlienok je tu jedna, ktorá zaznela na úvod: „Neexistuje všeobecný rehoľník, nestačí zachovávať len minimum, ktoré je v Kódexe kanonického práva, ale treba ísť hlbšie, spoznávať Stanovy vlastnej rehole a snažiť sa podľa nich žiť.“

 

Jedna z účastníčok tento čas hodnotí: „Bolo veľmi obohacujúce a inšpirujúce počúvať pohľad sestry právničky. Som rada, že sme mali aj priestor načrieť do stanov iných reholí a tak vnímať veľké bohatstvo Cirkvi.“ Aby sme len nesedeli, vybrali sme sa v sobotu aj na prechádzku Bratislavou. Mohli sme obdivovať jej krásy a užívať si spoločný čas.

Nedeľa sa niesla v krátkej reflexii o sľuboch, ktorú nám ponúkla provinciálka sr. Monika Skalová. Zároveň bola aj hodnotením celého roka, počas ktorého sme mali veľa pekných formačných príležitostí. Vďačné za spoločný čas a prijatie a starostlivosť domácej komunity sme sa vrátili do našich komunít.

 

sr. Zuzka