Články

Evanjelium tejto nedele nás poriadne precvičí v kontrastnom chápaní symbolov

13. 08. 2022/od Dagmara

V Badíne bol začiatkom augusta zvýšený výskyt šedej farby

13. 08. 2022/od Dagmara

Obetavá pozornosť a noblesná jemnosť vrúcnej lásky

6. 08. 2022/od Dagmara

Dnes je 150. výročie založenia Inštitútu FMA. Saleziánky na celom svete oslavujú a ďakujú Bohu za dar svojej charizmy

5. 08. 2022/od Dagmara

Sestra Alena Badačová: „V Taliansku som si často hovorila, že môj Boh je skutočný gentleman.“

4. 08. 2022/od Dagmara

Ako byť bohatý pred Bohom?

30. 07. 2022/od Dagmara

Aj dnes si dievčatá vedia vybrať lepší podiel v úplnom tichu

26. 07. 2022/od Dagmara

Ježiš nám ponúka istotu, že každá naša modlitba je vypočutá

23. 07. 2022/od Dagmara

Cvičme hlavičky cez rúčky alebo Balík plný prekvapení s Montessori pomôckami pre CMŠ v Bratislave

18. 07. 2022/od Dagmara

Život nie je méta, ktorú treba dosahovať, život je očarujúce tu a teraz

16. 07. 2022/od Dagmara

Pedagogický kolektív z CMŠ Márie Mazzarellovej sa školil na tému: „JA“ ako triedny učiteľ

12. 07. 2022/od Dagmara

Sestry saleziánky: Osem dní v tichu kysuckej prírody, dá sa to!

12. 07. 2022/od Dagmara

Lásku netreba študovať, stačí ju počúvať a počúvnuť

9. 07. 2022/od Dagmara

Sestry saleziánky ponúkajú dievčatám kurzy o rozlišovaní povolania

5. 07. 2022/od Dagmara

Učeníci živého Boha i dnes prinášajú úľavu pre svoje okolie

2. 07. 2022/od Dagmara

Čím žijeme na Vavilke? Píše sestra Jana

1. 07. 2022/od Dagmara

Biskup Forgáč vysvätil dvoch saleziánov za kňazov: Najviac pozornosti si zaslúži jeden Pastier

27. 06. 2022/od Dagmara

Kto však pôjde za Ježišom, by nemal zaváhať, lebo ani Ježiš nezaváhal

25. 06. 2022/od Dagmara

Ako si žijú saleziánky na rómskej misii na Orechovom dvore. Píše sestra Anna

21. 06. 2022/od Dagmara

Saleziáni budú mať tento rok dvoch novokňazov

20. 06. 2022/od Dagmara