Články

Ježiš nás učí, že opravdivou liturgiou je naša vzájomná láska

1. 06. 2024/od Dagmara

Saleziáni otvorili provinciálnu kapitulu v Badíne

29. 05. 2024/od Dagmara

Stať sa učeníkom môže byť vášnivým dobrodružstvom

25. 05. 2024/od Dagmara

S Máriou Dominikou Mazzarellovou na čaji v materskej škole

23. 05. 2024/od Dagmara

MEŠKA máj 2024: Mediálny víkend s mladými

22. 05. 2024/od Dagmara

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici: Sen, ktorý podnecuje k snívaniu – Máriino tajomstvo

20. 05. 2024/od Dagmara

Zachovávaním príkazu lásky sa najviac otvoríme komunikácii s ponížene slúžiacim Duchom

18. 05. 2024/od Dagmara

V Bratislave na Vavilke sa oslavovalo

17. 05. 2024/od Dagmara

Zajtra bude prebiehať konferencia KOMPAKT

15. 05. 2024/od Dagmara

Aj Orechov Dvor má talent

13. 05. 2024/od Dagmara

Triduum k Márií Dominike Mazzarellovej: 3. deň Pokojná radosť

12. 05. 2024/od Dagmara

Sám Ježiš sa za každého z nás prihovára u Otca

11. 05. 2024/od Dagmara

Triduum k Márií Dominike Mazzarellovej: 2. deň Materstvo

11. 05. 2024/od Dagmara

Triduum k Márií Dominike Mazzarellovej: Matka Mazzarellová z pohľadu sestry Kataríny Dagherovej

10. 05. 2024/od Dagmara

Interjuniorské stretnutie sestier: Komunitný život na obraz vzťahov Najsvätejšej Trojice

7. 05. 2024/od Dagmara

Generálna predstavená saleziánok dnes oslavuje svoje narodeniny

6. 05. 2024/od Dagmara

Ježiš sa vôbec neunavuje uisťovať nás o svojej láske

4. 05. 2024/od Dagmara

Stretnutie animačnej rady saleziánskej rodiny v Bratislave

3. 05. 2024/od Dagmara

Nikdy nezatvoriť pred ním dvere, aby naše srdce s ním nestratilo spojenie

27. 04. 2024/od Dagmara

Sviatok vďačnosti tentokrát v Mozambiku

27. 04. 2024/od Dagmara