Články

Jozefovskou dôverou žiadajme aj my záchranu od Pána

17. 12. 2022/od Dagmara

Na Orechovom dvore v materskom centre bežia prípravy na Vianoce v plnom prúde

16. 12. 2022/od Dagmara

Saleziánka Lamiya Jalilova vyhrala kategóriu Instagram roka v ankete Signály Awards 2022

15. 12. 2022/od Dagmara

Mladé sestry vytvorili radostné spoločenstvo na stretnutí Interjuniorátu

13. 12. 2022/od Dagmara

P. Jacko: „Svätý Otec chce, aby sme si uvedomili, že sme všetci bratmi a sestrami.“

12. 12. 2022/od Dagmara

Domka predlžuje termín prihlásenia na kurz 7 Návykov skutočne efektívnych ľudí

12. 12. 2022/od Dagmara

Poopraviť svoje predstavy je dobrý štartovací bod obrátenia každého z nás

10. 12. 2022/od Dagmara

„Starostlivosť o mamu mi dáva príležitosť spoznať, akým darom je ľudský život,“ píše sestra Miriam

9. 12. 2022/od Dagmara

Pozvánka na Deň otvorených dverí na SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline

7. 12. 2022/od Dagmara

7. december: Matka a generálna rada- Prítomnosť dávajúca život

7. 12. 2022/od Dagmara

6. decembra: Misionárky- pozorné na volanie chudobných a zeme

6. 12. 2022/od Dagmara

5. december: FMA, zasvätené navždy– Bohu a mladým

5. 12. 2022/od Dagmara

4.decembra: Juniorky- nádej jedného ÁNO

4. 12. 2022/od Dagmara

„Pripravte cestu Pánovi! Vyrovnajte mu chodníky!“

3. 12. 2022/od Dagmara

3.decembra: S Máriou a s Main hovorím svoje ÁNO

3. 12. 2022/od Dagmara

2. decembra: Dobrodinci- znamenie Prozreteľnosti!

2. 12. 2022/od Dagmara

1. december: „Dobrovoľníci- darovanie sa bez hraníc!”

1. 12. 2022/od Dagmara

Týždeň s donom Chávezom: Saleziánska rodina sa stretla s nezabudnuteľným hosťom

30. 11. 2022/od Dagmara

30. november: Exallieve/i- Ruky vo svete, korene v srdci

30. 11. 2022/od Dagmara

V dubnickom CVČ sa realizujú nové krúžky

29. 11. 2022/od Dagmara