Články

Ježiš nielenže zaplatil tvoje dlhy, ale ti zaistil na meno príbytok

6. 05. 2023/od Dagmara

Oslava spojená s opekačkou je v Rožňave maličkosť, ktorá mení

4. 05. 2023/od Dagmara

Saleziáni predstavujú sériu videopodcastov „Chceme o tom hovoriť”

2. 05. 2023/od Dagmara

Čo nového DO.MA? píše komunita z Bratislavy Kremnickej

1. 05. 2023/od Dagmara

Kresťan je ten, kto dobre pozná hlas Ježiša vo svojom vnútri, najmä skrze evanjelium

29. 04. 2023/od Dagmara

„Mami, idem do rehole.“ Čo by ste ako rodičia na to povedali? Komu napadne, že by povolanie vzišlo z vlastnej rodiny?

27. 04. 2023/od Dagmara

Neviem, čo ma čaká za najbližšou zákrutou

26. 04. 2023/od Dagmara

Postupne sa pridávajú ďalšie tváre. Podporiť nás môžete ešte týždeň!

25. 04. 2023/od Dagmara

Kornel Cup 2023: Keď vám zazvoní mobil, niekedy sa môže stať aj niečo nečakané

24. 04. 2023/od Dagmara

Cesta do Emauz je studňou ľudskosti aj spirituality, inšpiráciou v umení sprevádzať

22. 04. 2023/od Dagmara

Byť iba tak aj keď život v komunite má svoj špecifický rytmus a štýl

20. 04. 2023/od Dagmara

Všetky saleziánky na Slovensku sa stretli. Víkend provincie bol v Badíne

18. 04. 2023/od Dagmara

Už čoskoro bude spustený nový videopdcast EROS s témami lásky a sexuality

18. 04. 2023/od Dagmara

Čo všetko Ježiš neumožní pre rast viery svojich učeníkov

15. 04. 2023/od Dagmara

Žatva na začiatku apríla?! V Petržalke?! V dnešnom svete už je asi možné všetko

13. 04. 2023/od Dagmara

NepreMEŠkaj mešPRO! Prihlás sa už dnes!

12. 04. 2023/od Dagmara

„Niet ho tu, vstal zmŕtvych.“ Veľkonočný pozdrav

8. 04. 2023/od Dagmara

Potrebujeme znaky Ježišovho vzkriesenia 

8. 04. 2023/od Dagmara

Veľkonočné trojdnie je silný výkrik o Božej nezištnej láske

5. 04. 2023/od Dagmara

„Kráčame v znamení veľkonočného tajomstva.“ O novinkách života a poslania píšu sestry z Nitry

5. 04. 2023/od Dagmara