História a súčasnosť sestier z Bratislavy Vavilovovej

Zo 17 slovenských komunít saleziánok, ste si už prečítali o sestrách v Trnave na Krížovej a Olympijskej ulici, v Dolnom Kubíne, v Šamoríne, v Dubnici nad Váhomv Bratislave Hrobákovej a v Rožňave v Michalovciach, v Bratislave provinciálnom domev Nitre a v Humennomv Banskej Bystrici a v Košiciach na KVP aj na Troch hôrkach. A čo sestry v Bratislave na Vavilovovej? Ako si žili a ako žijú dnes sa dočítate na nasledujúcich riadkoch.
 
História
Zo zápisu z kroniky z roku 1994 15. augusta čítame: „Pre sestru Editku, Heňu a Mariku boli posledné týždne rušné. Kupovali „Avíza“ a hľadali 4- izbový byt za prijateľnú cenu. Elvírka chodila na striedačku so sestrami pozerať byty, ale žiaľ, hoci sa situácia ukazovala aj sľubne, nevyšlo to. Problém bol v tom, že štátne byty, ktoré boli cenovo prijateľné,  sme nechceli, nakoľko bol problém s odkúpením. Potreba odsťahovať sa však už bola naliehavá. Najlepším riešením sa ukazovalo odsťahovanie sa do škôlky. Odsťahovala nás sestra Dáška Kráľová. Nevyšlo to však tak, ako si plánovala 16.augusta, ale okolnosti si vyžiadali, na veľkú radosť nás troch, že sa sťahujeme o deň skôr. Tak naša nová komunita začala práve na sviatok Panny Márie 15.augusta. Sťahovali sme sa bez Heni, varila na duchovných cvičeniach pre dievčatá.“
 
Ďalej 18. augusta je napísané: „Heňa sa vrátila do novej komunity a na nové miesto- do škôlky. Prišla s hosťom pánom farárom Pöstenyim. Prišiel si pozrieť priestory, kde by mohla byť kaplnka. Zatiaľ sme sa ubytovali v hudobnom kabinete. Ako spálňa slúži aj malá chodbička pred ním. Spávame na žinenkách z telocvičného kabinetu a modlíme sa na schodoch pri Panne Márii.“ Sestry teda začínali v zaujímavých podmienkach, aby neskôr boli súčasťou veľkého strediska saleziánov na Mamateyovej, hoci s dennou prácou učiteliek náboženskej výchovy alebo profánnych predmetov na cirkevných, či štátnych školách.
 
Súčasnosť
V komunite sú štyri sestry. Direktorka Katarína Berešová je zamestnaná na polovičný úväzok v stredisku na Mamateyovej (prevádzka Garsónky – kaviarne, PR strediska, koordinácia hudobnej miestnosti). Spravuje provinciálny foto archív a je foto editorka časopisu Zasvätený život. Sestra Eva Šatková je učiteľka na plný úväzok na ZŠ Pankúchova 4 /25 hodín/ Matematika, Náboženská výchova, triednictvo  7. B. V stredisku má na starosti formáciu animátorov a animátoriek, supervíziu niektorých dievčenských stretiek a je zodpovedná za dievčenské stretko  (7.roč.ZŠ Drtivé blesky) a mládežnícke stretko (Nevadí, že sme sa spojili).  Je členkou oratkovského piliera a prípravného tímu pre VPK. Sestra Mária Královičová je koordinátorka projektu Orientačné dni, ( na dobrovoľníckej báze), je zapojená do spoločnej animátorskej Formácie dievčat a chlapcov, do prípravy detí na prvé sväté prijímanie IMOS, má dievčenské stretko ( 5.roč. ZŠ Melóniky)  V rámci provincie je v tíme pastorácie povolaní – zúčastňuje sa na príprave a realizácii programov GPS a PS. Sestra Mária Valkovičová je učiteľka náboženskej výchovy /20 hodín/ na ZŠ Lachova a Pankúchova, V stredisku sa venuje príprave dievčat, ktoré uvažujú nad animátorstvom (Tweety),  príprave detí na prvé sväté prijímanie IMOS a  stretku dievčat birmovaniek. Vedie dievčenské rovesnícke stretko (8. -9. roč. ZŠ Babinec). V rámci provincii je členkou tímu Emauzy a Škola pre animátorov.
 
V kronike z roku 2019 je zaznamenané: „Cez víkend 13.-15. decembra sa toho udialo veľa. V piatok po detskej sv. omši začalo už tretie stretnutie dievčat pripravujúcich na na animátorstvo – Tweety. Bolo ich jedenásť a stretnutie zakončili účasťou na celostrediskovej brigáde. Na túto predvianočnú prišlo rekordne málo ľudí, asi sa musíme na VPK zamyslieť, čo s tým. V sobotu  nás  navštívili aj rodičia a príbuzní sestry Evy. Prišli osláviť jej narodeniny a zároveň si pozreli Bratislavské vianočné trhy aj Hrad. Sestra Katarína zasa na  direktorskom stretnutí v Nitre, kde bol hosťom vikár komunity SDB na Mamateyovej don Štefan Turanský. V nedeľu sme mali obed s bratmi, ktorý pripravila naša sr. Mária K. O 14.00 bola už tretíkrát príprava pre našich prvoprijímajúcich – IMOS. V Garsónke bol počas neho predvianočný punč nielen pre seniorov. A na záver bol večer o 18.0 v kongresovej sále koncert mládežníckeho zboru spojený s uvedením staronového CD ich piesní.“ Sestry tu v Bratislave majú naozaj na veľa aktivít.
 
Mária Královičová, Dagmara Čepelová