História a súčasnosť sestier v Michalovciach

Pripravujeme sa na oslavy 80. výročia príchodu saleziánok na Slovensko predstavovaním našich komunít. Poznáte už sestry v Trnave na Krížovej a Olympijskej ulici, v Dolnom Kubíne, v Šamoríne, v Dubnici nad Váhomv Bratislave Hrobákovejv Rožňave.  V nasledujúcich riadkoch pozývame do srdca Zemplína- Michaloviec.
 
Začiatky komunity- výpisky z kroniky
Pán dekan Švec-Bílý, saleziánsky klerik Bartolomej Juhás a veľkodušný pán Andrej Soročina, majiteľ domu– táto trojica stojí za tým. Do Michaloviec už necelý rok chodili FMA z Humenného, iniciátorom bol Berti Juhás. Podarovaním domu bolo rozhodnuté, že ďalšie mesto, kde sa majú FMA usadiť, budú Michalovce. Boli sem určené sestry Mária Reháková, Mária Lukianovová a Monika Méryová. Situácia sa skomplikovala, keď nový otec biskup preložil dekana na iné pôsobisko. Rekonštrukčné práce sa zastavili.
 
V júni 1990 na zhromaždení slovenských SDB v Šaštíne otec Ivan Gróf referoval o stave FMA na Slovensku a spomenul, že do Michaloviec ešte nepôjdu, lebo nemajú kde bývať. Berti Juhás mu navrhol, že zatiaľ môžu bývať na jeho byte. Toto zavážilo. Pre určené sestry a hlavne ich zamestnávateľov to bola groteskná situácia: dať výpoveď, odvolať výpoveď a potom odvolať to odvolanie… Tak od septembra 1990 bývali určené sestry v Michalovciach. Sestra Monika dostala ponuku práce v nemocnici na psychiatrickom oddelení. Sestra Mária R. dostala možnosť pracovať v detskom liečebnom ústave na Zemplínskej Šírave.
 
V prvých dňoch sestry nacvičovali s dievčatami akadémiu na odpust farského kostola.  Pán Soročina odišiel 17. septembra 1900 do domu dôchodcov. Na druhý deň sa v jeho dome na Černockého 13 slávnostne prebúrala priečka, aby sa tu zriadila kaplnka. 6.októbra  toho roku sa tu slávila prvá sv. omša, za prítomnosti bývalého dekana Šveca-Bíleho, aktuálneho dekana Duda a dvoch bratoch SDB, Jožka Šeba a Janka.  Predtým mali sestry aj prvé sviatočné oratórium pre dievčatá na tomto mieste.
 
V decembri 1990 komunitu navštívila matka Anne-Marie Deumer, vizitátorka z generálnej rady, z Talilanska. Na jar 1991 sestry chodili vybavovať stavbu do Prešova, nazvali to jednodňové výlety s GAB – tourom. Veľkým dobrodincom bol pán Jozef Kamas. Prvý krát boli sestry v rúchu v apríli 1991, keď šli na stretnutie s hlavným predstaveným saleziánov Don Viganóm, ktorý prišiel na Slovensko. V lete 1991 bola prijatá žiadosť sr. Márie Rehákovej do misií a prišla nová direktorka sr. Eva Pullmannová. V januári 1992 bola ulica Černockého premenovaná na Cyrila a Metoda a začali sa prvé búracie práce.
 
Sestry chodili s dievčatami na výlety, spestrené aj stratením sa, či stratením topánky alebo pádom do Vinianskeho jazera. Nacvičovali akadémie na rôzne sviatky, zúčastňovali sa na súťažiach o Putovnú sošku Panny Márie, na pútiach do Levoče, nacvičovali spev a divadlo, občas diváci scénku nepochopili. Organizovali duchovné obnovy. Povzbudzovali staršie dievčatá, aby sa venovali mladším. Založili skupinky Srdiečka, Margarétky, Lienky, Žubrienky, Hviezdy, Slnečnice, Bublinky a Tárajky. Dve dievčatá z Michaloviec vyhrali súťaž o Don Boscovi  za odmenu boli na výlete v Taliansku.
 
V septembri 1992 už všetky tri sestry učia, sr. Eva a sr. Maruška náboženstvo na štátnych školách, sr. Monika na novovzniknutej cirkevnej ZŠ, začínajú chodiť pravidelne v habite. V decembri na sviatok Panny Márie Nepoškvrnenej  sa sestry presťahovali z bytovky na Stráňanoch do ukončených podkrovných izieb na ulici Cyrila a Metoda 13. Tieto priestory aj adoračnú kaplnku prišiel posvätiť novo vyhlásený otec biskup Bernard Bober. V stavbe sa však pokračuje a v živote tiež.
 
Súčasnosť
Sestry učia náboženstvo na ZŠ a SŠ a jedna z nich aj biológiu. Ďalšia má ambulanciu klinickej psychológie. V dome je aj miestne stredisko Laura, od februára 1994,  so stretkami a rôznymi akciami, duchovnými obnovami, mesačnými mládežníckymi adoráciami. Ku komunite patrí aj kaplnka bl. Laury, od decembra 1997, kde sú sväté omše pre verejnosť tri krát do týždňa a na sviatky. Je tu stredisko ADMY, od mája 2004.
Sestry sa zapájajú do prípravy na 1.sväté prijímanie vo farskom kostole. Direktorka domu sestra Helena Gúberová je členka provinciálnej rady ASC. Dve externé členky komunity sa starajú o chorých rodičov.
 
Kristína Némethová
Foto: archív Michalovce