História a súčasnosť sestier z Košíc KVP

Na predstavenie svojej histórie a súčasnosti po komunite v Trnave na Krížovej a Olympijskej ulici, v Dolnom Kubíne, v Šamoríne, v Dubnici nad Váhomv Bratislave Hrobákovej a v Rožňave v srdci Zemplína- Michaloviec, v Bratislave provinciálnom domev Nitre a v Humennom, a v Banskej Bystrici, čaká ešte pár komunít. Zoznámte sa s jednou z nich, je to komunita Košice KVP.
 
História
Pre úplnosť treba dodať, že Košice boli založené ešte v totalite v roku 1985. Vystriedali sa tu viaceré sestry v komunite. V roku 1990 sa niektoré sestry odčlenili a vznikla komunita v Michalovciach. Odtiaľ sa dochádzalo na apoštolskú činnosť do Humenného V roku 1991 17. augusta sa zrušila prítomnosť v Humennom a Košiciach a sestry Helena Gabrišová a Mária Svoreňová išli do Rožňavy.
 
Opätovný príchod sestier  do Košíc bol 3. augusta 2003 do rovnakého bytu, v ktorom bývali počas totality. Z roku 2004 sestry zaznamenali jednu krimi príhodu.  Sestra Helena išla v nedeľu Božieho milosrdenstva vybrať z bankomatu peniaze, ale okradli ju chalani. Išla však okolo hliadka VB a páchateľov dochytila. Náhoda?- nemyslíme!
 
A sme v roku 2007. V komunite je 5 sestier a venujú sa vyučovaniu náboženstva na školách, jedna sestra pracuje v materskej škole. Okrem toho žijú bežným apoštolským životom s mladými z farnosti. Stretávajú sa na stretkách alebo po svätých omšiach, chodia na arcidiecézne stretnutia, či festivaly a žijú aj z darov dobrodincov.
 
Súčasnosť
Komunitu tvoria tri sestry. Direktorka Mária Svoreňová, ktorá učí na základných a stredných školách náboženskú výchovu, sestra Zuzana Saloňová, sociálny pracovník- koordinátor mentoringu a Beáta Franeková, provinciálna vikárka. Celá komunita je vyčlenená pre pastoráciu Rómov a apoštolát v spolupráci s bratmi saleziánmi na L 9, kde žijú Rómovia. Je to miesto Košíc aj s priľahlou osadou Mašličkovo, kde ľudia žijú v chatrčiach. Na Luníku je u bratov saleziánov zamestnaná sestra Zuzana.
 
Mária Svoreňová, Dagmara Čepelová