História a súčasnosť sestier v Nitre

Poďme si to zrekapitulovať. Predstavili sme už históriu sestier  v Trnave na Krížovej a Olympijskej ulici, v Dolnom Kubíne, v Šamoríne, v Dubnici nad Váhomv Bratislave Hrobákovej a v Rožňave v srdci Zemplína- Michaloviec, Bratislavy provinciálneho domu.  V tomto článku sa pozrieme zbližša na komunitu sestier v Nitre.
 
História
Začiatky pôsobenia sestier v Nitre spadajú do roku 1944, kedy na základe pozvania štátnych aj cirkevných autorít prišli do tohto mesta. Okrem apoštolátu v oratóriu tu bol aspirantát, postulát aj noviciát, v ktorých sa dievčatá pripravovali na saleziánske povolanie sestier. Po roku 1948 začali sestry prežívať náročné obdobie. Po Akcii K nadobudli udalosti rýchly spád. Predstavené rozhodli, že novicky budú skladať o mesiac skôr sľuby, aby ich neposlali domov. Bolo v auguste 1950. Potom ich už začali premiestňovať do pracovných táborov. Tak sa na dlhšiu dobu prítomnosť v saleziánok v Nitre skončila.
 
Roky plynú, až sme v roku 2012, kedy bola 1. augusta 2012 založená komunita saleziánok v Nitre ako odpoveď na žiadosť Mestkého úradu Nitra o spoluprácu s naším Inštitútom vo výchovných aktivitách a so schválením diecézneho biskupa Mnos. Viliama Judáka. Dňom 12. augusta komunita v Nitre začína svoj život. Tvorí ju sestra Eva Pullmannová – predstavená komunity a asistentka pedagóga na Orechovom dvore, sestra Slávka Butková- ekonómka a asistentka pedagóga na ZŠ Novozámockej v Krškanoch a sestra Mária Futejová, juniorka a učiteľka 0 ročníka na Orechovom dvore. Sestry sa hneď pustili do apoštolskej činnosti výchovy a vzdelávania v rómskej osade na Orechovom dvore.
 
Treba ešte spomenúť sestru Máriu Futejovú, ktorá žila a pôsobila v Nitre dva roky a ktorú si Boh povolal k sebe 10. apríla 2014 po zápase s ťažkou chorobou. Sestra Maja bola dušou osady a rozdávala sa tamojším ľuďom z celého srdca. Svoje ťažkosti a bolesti spojené s chorobou obetovala za svoje sestry saleziánky a za ľudí na „orecháči.“ Podobnou skúsenosťou si prešiel aj otec rodiny Vlado, ktorý tiež pôsobil na tomto mieste. Tak isto svoju chorobu obetoval za deti, mladých a rodiny v tejto osade. Saleziánky vnímajú, že život a obeta dvoch ľudí prináša ovocie, ktoré sa prejavuje v ich apoštolskej službe.
 
Súčasnosť
Komunita býva na ulici Novomského 17 na sídlisku Klokočina v Nitre v 4-izbovom byte na 8, poschodí a patrí do farnosti sv. Gorazda. Vo farnosti sestry pôsobia len okrajovo (skupina birmovancov, pretože ich poslaním je pôsobenie v segregovanej Rómskej osade na Orechovom dvore. Je to špecifické dielo zamerané na Rómsku pastoráciu. V osade žije 56 rodín Olašských Rómov vylúčených z mesta Nitra pre neprispôsobivosť a neplatenie nájmu, cca 350 ľudí.
 
Dve sestry pracujú v materskom centre, kde sa venujú matkám a ich deťom do 3 rokov. Tretia sestra je asistentkou nultého ročníka. Okrem toho je tu aj materská škôlka, komunitné centrum a pracovisko pre terénne sociálne pracovníčky. Základná filozofia výchovného aspektu diela spočíva vo výchove a vzdelávaní detí, ktoré sú v osade podchytené od materského centra, pokračujú v škôlke a nultom ročníku. Dochádzku detí do základnej v školy v Krškanoch sleduje, motivuje a doučovaním podporuje komunitné centrum. K tejto komunite patria aj dve sestry, ktoré sa starajú o chorých rodičov.
 
Eva Pullmanová, Dagmara Čepelová