Vyšlo posolstvo k 57. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania

Týždeň modlitieb za duchovné povolania vyvrcholí na 4. veľkonočnú nedeľu, nedeľu Dobrého pastiera 3. mája. Bude to už po 57. krát a nechýba ani posolstvo, ktoré zverejnila svätá stolica už 23. marca.
 
Názvom posolstva „Slová povolania,“ svätý otec František upriamuje obsah na štyri dôležité slová, ktoré s povolaním súvisia, ako je uvedené na stránke  www.vaticannews.va: „ štyrmi kľúčovými slovami posolstva Svätého Otca, čiže „slovami povolania“, sú: vďačnosť, odvaha, námaha a chvála. Pápež sa v nich inšpiroval svojím minuloročným listom, ktorý adresoval kňazom pri 160. výročí smrti svätého farára z Arsu. Aplikoval ich na evanjeliový príbeh z Matúšovho evanjelia o búrke na Tiberiadskom jazere a o Petrovej skúsenosti s kráčaním po mori (Mt 14,22-33).“
 
Po rozobratí jednotlivých slov pápež František na záver dodáva: „Moji drahí, želám si, aby Cirkev – zvlášť na tento svetový deň, ale aj počas riadnej pastoračnej činnosti v našich spoločenstvách – kráčala touto cestou služby povolaniam, prelomiac ľady v srdci každého veriaceho, aby každý mohol s vďačnosťou objaviť povolanie, ktoré mu Boh adresuje, našiel odvahu povedať „áno“, zvíťazil nad únavou vo viere v Krista a napokon, aby svoj život venoval ako chválospev na Boha pre bratov a celý svet. Nech nás Panna Mária sprevádza a oroduje za nás.“
 
Dagmara Čepelová
Zdroj: www.vaticannews.va