Keď obraz Márie Pomocnice vytvára príbeh povolania

Začíname mariánsky mesiac pre nás saleziánky zvlášť vzácny, pretože si pripomíname 24. mája sviatok tej, ktorej chcel byť don Bosco vďačný natrvalo nielen cez nejaký nehybný pomník či obraz, ale cez živú prítomnosť vďaky Márii Pomocnici a ňou chcel aby sme boli my dcéry Márie Pomocnice.
 
Obraz Márie Pomocnice, ktorý bol od roku 1941 nad hlavným obrazom v kostole v Trnave na Kopánke končí svoj príbeh, avšak nekončí príbeh s Máriou v našich životoch. Máme týždeň modlitieb za duchovné povolania a môj príbeh povolania súvisí práve aj s týmto obrazom resp. s Máriou. Bola som pokrstená v spomínanom kostole, neskôr mi mamka prezradila, že ma pri krste zverila Panne Márii.
 
O pár rokov neskôr… Bola som malé dieťa, ktoré rodičia vzali d kostola na chorus do druhej lavici, bolo to výhodne, lebo som si mohla sadnúť na kľakadlo, to mi pasovalo na moju výšku. Chrbtom som síce bola otočená k dianiu na omši, ale moju pozornosť si získal veľký obraz, ktorý bol opretý o stenu, na ktorom maľba bola z druhej strany. A vírili mi otázky: Čo tam asi je? Prečo je takto otočený? Čo sa tam skrýva? Moja dobrodružná pár kroková výprava začala v preskúmaní záhadného obrazu. V tom to prišlo, pozrela som z tej druhej strany a zaujala má krásna postava ženy, Panna Mária, padli sme si do oka a odvtedy nerozlúčili. Ona sa mi totiž akoby živo prihovorila z toho obrazu akoby sa dotkla môjho srdca. Ten obraz som neskôr videla nad hlavným oltárom.
 
O pár rokov neskôr… bola som na DC o Panne Márii a bolo to začiatkom mája 1992 počas týchto dní prišlo také vnútorné pozvanie stať sa saleziánkou. Keď som si uvedomila, že saleziánky sú vlastne dcéry Márie Pomocnice, môj údiv a vďačnosť boli veľké.
 
O pár rokov neskôr …som tu v kostole Panne Márie Pomocnice skladala prvé rehoľné sľuby ako aj veľa ďalších sestier, keďže sme v Trnave na Kopánke mali noviciát ako prípravu na rehoľný život. Jedno povolanie, jeden príbeh a koľko ďalších sa spája s Máriou a aj s jej obrazom.
 
Mária, tá ktorá vedie a sprevádza, je to tak stále, viac a viac. Bez nej nezačínam deň a bez nej ho ani nekončím. Stala sa mi nielen matkou, učiteľkou, ale najmä priateľkou, ktorá ma prijíma takú aká som a rozumie môjmu srdcu.
 
Obraz Márie Pomocnice na Kopánke končí svoj príbeh z dôvodu rozsiahlej prestavby kostola, ale možno začne na inom mieste nový príbeh povolania ďalšej budúcej dcéry Márie Pomocnice na príhovor tej, ktorá vedie a sprevádza, ktorá prijíma a chápe. Modlím sa zato! Pridajte sa tiež.
 
Monika Skalová, fma
Foto: Obraz Panny Márie v trnavskom kostole na Kopánke