Začiatky a súčasnosť saleziánok z komunity v Trnave- Krížovej

Pri príležitosti oslavy 80. výročia príchodu prvých sestier na Slovensko, Vám prinášame náhľad do histórie i súčasnosti saleziánok v jednotlivých komunitách v našej krajine. Ako prvá sa nám predstaví komunita sestier v Trnave na Krížovej ulice. Práve do tohto mesta, aj keď na inú ulicu prišli prvé saleziánky v roku 1940.
 
„Písal sa 19. júl 1991. V tento krásny, slnečný, piatkový deň, prvé tri sestry šťastlivo „dorazili“ na neveľkej dodávke do Trnavy na Krížovú ulicu č. 14. Boli to sestry Dagmar Kráľová a Gabriela Bauerová, ktoré sem prišli zo svojho predchádzajúceho pôsobiska Šamorína, a budúca novicka – Iveta Kubalová, ktorá týmto dňom zmenila jeden z našich bratislavských bytov, kde dovtedy bývala, za nový priestranný dom v Trnave,“ čítame v kronike sestier z Trnavy- Krížovej  v spomínanom roku.
 
Zo zápisov ďalej čítame, že sa postupne prisťahovali aj iné novicky. Zo začiatku sestry upravovali priestory domu, aby mohli 11. augusta  slávnostne otvoriť oratórium. „Prišlo si nás obzrieť niekoľko dievčat – bolo to vzájomné „oťukávanie sa“. Postupne si dievčatá na nás i my na ne zvykli a tie najvernejšie nás cez prázdniny pravidelne poctievali svojou prítomnosťou,“ vyjadrujú sestry svoje prvé dojmy zo začiatku ich apoštolskej činnosti.
 
Ďalej je v kronike komunity zaznamenané: „Od začiatku školského roka 1991/92 začalo oratko systematicky fungovať 3x týždenne v čase od 15:00 do 17:00. Hlavnú zodpovednosť za činnosť a dobrú náladu v oratku mala jedna sestra vždy spolu s dvomi novickami, ktoré sa v tejto službe po týždni striedali. Náplň oratórií bola pestrá: športová, zábavná, náboženská činnosť formou súťaží, niekedy besied- podľa nápadistosti, schopností a množností tých, ktoré mali oratko na starosti. Občas sa v rámci oratka usporiadali menšie bicyklové výlety do okolia, nejaké to upečenie koláča, pomoc pri zaváraní ovocia a podobne. Tiež sme s dievčatami pripravovali k niektorým významným sviatkom cez rok (Nepoškvrnená, Vianoce, Panna Mária Pomocnica) malé akadémie; ku dňu matiek pripravili dievčatá pre svoje i iné mamy milý kultúrny program.“ Toľko z historického náhľadu života a činnosti sestier.
 
V súčasnosti pôsobia v Trnave na Krížovej ulici štyri sestry, direktorka Gabriela Baňasová a sestry Márie Bartová, Monika Foltýnová a Zuzana Šimková. Ich činnosť je pestrá- vyučovanie náboženstva a iných profánnych predmetov na základných, či stredných školách a domáci apoštolát medzi dievčatami v oratku Laura v priestoroch svojho domu. Sestry sa venujú tiež apoštolskej činnosti medzi deťmi, mladými, animátormi a rodinami v stredisku saleziánov na Kopánke, kde spolupracujú pri výchove a vzdelávaní.
 
Dagmara Čepelová
Foto: archív fma Trnava