História a súčasnosť sestier z Košíc Troch hôrok

Poznáme už komunity sestier v Trnave na Krížovej a Olympijskej ulici, v Dolnom Kubíne, v Šamoríne, v Dubnici nad Váhomv Bratislave Hrobákovej a v Rožňave v Michalovciach, v Bratislave provinciálnom domev Nitre a v Humennomv Banskej Bystriciv Košiciach na KVP. V Košiciach aj zostaneme, ale presunieme sa na Tri hôrky a zaspomíname ako to začalo a trvá.
 
História
Po prítomnosti saleziánov v Košiciach Na Kalvárii 23 a na Luniku IX, bratia videli potrebu byť prítomní aj na sídlisku s najpočetnejšou mestskou časťou, Košice Západ. Nové stredisko saleziánov vzniklo 4. apríla 2009 na Troch hôrkach v blízkosti dvoch základných škôl. 31.júla 2013 sestra Beáta Franeková bola menovaná za direktorku komunity sestier v Košiciach na ul. Trieda SNP. Do komunity patrili ešte sestry Lívia Škrabáková a Anna CHrkavá, ktoré ale pracovali na Luníku IX, v rómskej pastorácii. Sestra Beáta bola v pastorácii na Troch hôrkach v saleziánskom stredisku. Po rozlišovaní ako fungovať v Košiciach dochádza k prerozdeleniu komunít. A vtedy do všetko začalo.
 
V kronike z roku 2013 čítame: „Vzniká nová komunita zameraná na pastoráciu rómov, ktorá sa sťahuje do bytu na sídlisku KVP, Drábovu 12. 23.8. 2013 sestry dostali súhlas otca arcibiskupa pre zriadenie novej komunity v lokalite Troch Hôrok a zároveň požehnanie pre činnosť v práci s mladými. Mons. František Šándor, dekan, farár farnosti sv. Alžbety v Košiciach dal po obhliadke súhlas k zriadeniu kaplnky. Pri komunite bratov na Troch hôrkach vniká neďaleko po kúpe nového 4 izbového bytu, na ulici Trieda SNP 61/A, na 4 poschodí,  nová trojčlenná komunita. Sestry spolu Os bratmi pre mladých tvoria výchovné prostredie v saleziánskom stredisku. Sestra Anna Bartošová a Ľubica Mervová pracujú na gymnáziu sv. Edity Steinovej na sídlisku Furča, kde riaditeľkou je Mgr. Mária Dečová, PhD, ktorá je saleziánskou spolupracovníčkou. Prítomnosť sestier na tomto gymnáziu je v pastoračnom projekte strediska.“
 
Od začiatku sú sestry zapojené do bohatej a rôznorodej činnosti strediska. Spolu so saleziánmi túto činnosť aj profilujú. Keďže v stredisku je centrum voľného času,  stále sú s deťmi a mladými stredoškolákmi, či vysokoškolákmi, z ktorých sú mnohí animátori. Stredisko je charakteristické aj zapojením rodín, ktoré v nedeľu vytvárajú pekné spoločenstvo v čajovni po rodinnej svätej omši. Bratia spolu so sestrami vytvárajú aj teambuildingy pre študentov gymnázia a tiež cykly duchovných obnov pre  1. a 2. ročník.
 
Súčasnosť
V komunite sú tri sestry. Direktorka Ľubica Mervová, ktorá učí náboženstvo na štátnej škole na Lechkého ulici a v stredisku sa venuje animátorom, rodinám, stretkám a tvorí animačné jadro bratsko- sesterskej komunity. Sestra Jana Haluščáková sa venuje materskému centru Obláčik, stretkám, krúžkom a asistencií v centre voľného času a prípravkárom na animátorstvo. Sestra Dagmara Čepelová, ako riaditeľka centra voľného času má na starosti stretká, krúžky a asistenciu, mladších animátorov a tiež administratívu.
 
Stredisko Tri hôrky je špecifické dielo zaujímavé svojou rodinnosťou, rôznosťou apoštolátu a priestorom pre rozličné skupiny deti, mladých a rodiny. Stále sa v ňom hľadajú nové možnosti a výzvy, ktoré im ukazuje prostredie a aktuálnosť doby.
 
Dagmara Čepelová