História a súčasnosť sestier z Banskej Bystrice

Aj na Zelený štvrtok Vám prinášame históriu komunít. Po komunite v Trnave na Krížovej a Olympijskej ulici, v Dolnom Kubíne, v Šamoríne, v Dubnici nad Váhomv Bratislave Hrobákovej a v Rožňave v srdci Zemplína- Michaloviec, v Bratislave provinciálnom domev Nitre a v Humennom, prichádza na rad komunita z Banskej Bystrice.
 
História
Začiatky  komunity FMA v Banskej Bystrici boli zaujímavé. Sestry prišli do bytu, v ktorom bola kedysi saleziánska fara a potom v ňom bývali podnájomníčky.  Ako na iných miestach na Slovensku aj tu sa bývanie postarali bratia saleziáni. V kronike čítame: „Keď sestry prišli otvoriac dvere, našli stáť na stoličke saleziána Mariána Ondriáša opravujúceho zvonček a salezián Jozef Gibala mu pomáhal.Nosiac hore krabice s vecami sa k sestrám zrazu pridal sám od seba sused p.Šucháň. Neskôr prišiel pomôcť aj s presúvaním skríň.“ Menovaný sused bol potom dlhé roky nápomocný sestrám.
 
Sestry od začiatku využívali krásu bystrickej prírody a mali tam nejedno stretnutie, či výlet, ako opisujú v kronike z 7.augusta 2001: „V lese pod Sásovou sme mali spoločné plánovanie. Ako nová komunita sestier (sr.Elvíra Hervayová, sr. Renáta Žurková, a neoprofesky sr. Zuzana Šmotláková a sr.Anna Šutková) sme si rozdelili funkcie, úseky a zodpovednosti v komunite.“
 
S dievčatami, to bolo na začiatku náročnejšie. „Poobede sme sa dohodli s dievčatami, že nám poukazujú Sásovú, čo kde je. Prišla iba jedna, Kaťa. Bola veľmi úprimná. Spýtala sa, čo chceme robiť. Priznala, že sa báli, čo bude, keď prídu sestry, “  zápisky z kroniky boli čoskoro zažehnané a dievčatá si sestry sestry neskôr obľúbili, dokonca majú saleziánky z Banskej Bystrice aj jedno povolanie- sestru Danielu Oremovú.
 
Súčasnosť
V komunite sú tri sestry. Direktorka Lívia Škrabáková, sestra Paulína Mäsiarová a Alena Badačová. Venujú sa činnosti v stredisku s mladými a zastrešujú aj projekt Orientačné dni. Apoštolát v Banskej Bystrici je bohatý. V súčasnej kronike sa píše: „8. september 2019 V popoludní sme odštartovali prvé otvorenie oratka v tomto šk. roku. Animátori si pripravili pre deti rôzne súťaže, za ktoré získavali body, ktoré mohli premeniť na hmotné veci ako cukrovú vatu alebo rôzne hračky. Rodičia si mohli popozerať jednotlivé stánky, kde boli pripravené informácie o fungovaní strediska, krúžkov a stretiek. V stredisku sa vystriedalo okolo 150 ľudí.“
 
Nezabudnuteľnou akciou bola v Banskej Bystrici Akcia animátor. „27.-29. september 2019 Vyše 600 saleziánskych mladých z rôznych kútov Slovenska sa zišlo na saleziánskej akcii AABB. (Akcia animátor Banská Bystrica). Veľa mladých malo možnosť byť ubytovaní po rodinách. Počas víkendu sa zúčastnili rôznych atrakcií a workshopov. Vyvrcholenie akcie bolo v nedeľu, keď sa všetci stretli na sídlisku v Sásovej, kde sa pomodlili ruženec a v sprievode so sochou Panny Márie išli do strediska, kde sa vonku konala sv.omša. Napriek náročnosti akcie, ktorej koordinátorkou bola sr.Paulína a Juraj K.sdb môžeme konštatovať, že sme cez ňu viac dostali ako sme do nej dali.“
 
Z najnovšieho archívu vyberáme aj „8.december 2019 V poobedných hodinách sme uskutočnili s pomocou združenia Rudlova-Sásová, rodiniek a animátorov druhý ročník Vianočných trhov, kde sa oslávil aj príchod Mikuláša. Tento rok sa vyzbieralo až o 1.000€ viac ako minulý rok. Vďaka týmto peniazom podporíme deti a mladých, ktorí nemôžu ísť na tábor v lete kvôli slabým sociálnym podmienkam. Deti si pripravili pre Mikuláša rôzne vystúpenia a takto si spestrili nedeľné popoludnie.“
 
Sestry spolupracujú so saleziánmi v stredisku  Salezko, kde mávajú aj akciu Animátorský čin roka. „21.december2019 od rána sa pripravovalo slávnostné jedlo a priestory na animátorský čin roka 2019. Večer sa všetci obliekli do gala a začali sme animovanými modlitbami v kostole. Potom sme sa presunuli do strediska, kde nás čakal program, ktorý sa niesol v duchu vďačnosti za rok 2019. Poprezerali sme si spoločne videá z rôznych akcií a vyzdvihli, čo všetko sa v salezku alebo cez salezko robí. Pred večerou boli vyhlásený animátor a animátorka roka. Stali sa nimi súrodenci Mackoví (Agáta a Lukáš). Tento titul si naozaj zaslúžia, nakoľko sa venujú naplno v salezku a robia veci s nasadením. Zvyšok večera sa slávil pri dobrej večeri a rozdávaním vianočných darčekov. Tejto akcie sa zúčastnilo približne 70 mladých spolu so sestrami a bratmi.“
 
Paulína Mäsiarová, Dagmara Čepelová