História a súčasnosť sestier z Humenného

Predtým, než sa pozrieme do komunity Humenné, zaspomínajme si ako to bolo so sestrami v Trnave na Krížovej a Olympijskej ulici, v Dolnom Kubíne, v Šamoríne, v Dubnici nad Váhomv Bratislave Hrobákovej a v Rožňave v srdci Zemplína- Michaloviec, v Bratislave provinciálnom dome a v Nitre.

 

História

V auguste 1989 do Humenného prišli sestry Anka Ulčáková a Mária Beréšová, bývali v podnájme u rodiny Weberovej na ul. Osloboditeľov 8. Od leta 1990 do komunity prišla aj Helenka Gábrišová ako direktorka. Sestry viedli rovesnícke skupiny dievčat. Keď sa nedarilo nájsť vhodný dom, sestry z Humenného odišli. Ich história sa však v Humennom nekončí. V roku 1994 sa vrátili, konečne našli dom, začali s jeho prípravou, aby na sviatok Panny Márie Nanebovzatej začali svoje pôsobenie.

 

Už od začiatku pomáhali sestrám v Humennom saleziáni a dobrodinci, ako čítame v kronike z roku 1994: „Pán Miško usilovne pracuje, pomáha mu aj brat Slavo, ujo školník Janko Baran robí elektriku. Teta Šurínová sa prišla s nami poradiť a ponúkla nám zabezpečiť celé pohostenie pre hostí po vysviacke kaplnky. Kvetinovú výzdobu krásne urobila Iva Mocáková.“

 

Sestry sa venujú dievčatám, ktoré ako animátorky majú stretká aj po okolitých dedinách, vyučujú hodiny náboženstva, s ktorými na začiatku vznikne malé nedorozumenie. „Po mesačnej dovolenke pána dekana Stolárika, sme sa mu boli predstaviť a zistiť situáciu ohľadom nášho vyučovania náboženstva. Bol tam s nami aj salezián Stano Seman. Voľné miesta pán dekan už nemal, lebo došlo k určitému nedorozumeniu (saleziáni pred našim príchodom s ním telefonovali a mysleli si, že u ž je to vybavené a on si myslel, že náš príchod je neistý, tak si vyučovanie náboženstva zabezpečil katechétmi),“ čítajme ďalej v kronike. Tak sa začalo vybavovanie náboženstva na dedinách, kde sa to aj podarilo. Možno aj vďaka tomu majú teraz saleziánky dve sestry z Koškoviec blízkej dedine pri Humennom.

 

Súčasnosť

Komunitu tvorí 5 sestier. Katarína Kočanová ako učiteľka náboženskej výchovy, Jana Obalová ako triedna učiteľka v Materskej Škole, Janka Pullmannová ako ekonómka komunity a vychovávateľka v SCVČ Laura, Zuzana Šmotláková ako direktorka komunity a učiteľka náboženskej výchovy a Anna Šutková ako riaditeľka SCVČ Laura.

 

Sestry majú miestne stredisko Laura a tiež Súkromné centrum voľného času Laura priamo vo svojom dome. Venujú sa apoštolskej činnosti na stretkách a krúžkoch a organizujú podujatia pre deti a mladých, najmä nocovačky  v priestoroch CVČ. Spolupracujú so saleziánmi počas roka  pri niektorých akciách a spoločne sa venujú mladým od deviateho ročníka v ich mládežníckom stredisku každý piatok večer.

 

Katarína Kočanová, Dagmara Čepelová