Začiatky a súčasnosť saleziánok v Trnave na Olympijskej

Pokračujeme v náhľade do histórie a súčasnosti saleziánok v jednotlivých komunitách, pri príležitosti oslavy 80. výročia príchodu prvých sestier na Slovensko. Ako druhhá sa nám predstaví komunita sestier v Trnave na Olympijskej ulici. Práve do tohto mesta, aj keď na inú ulicu prišli prvé saleziánky v roku 1940.
 
Bol rok 1989 a chýlil sa ku koncu, keď sa v Trnave na Olympijskej ulici podarilo kúpiť dom, v ktorom potom žili takmer 30 rokov najmä naše staršie a choré sestry. Niektoré z nich počas totality pomáhali na ceste povolania mladším sestrám v tajnej formácii. Úplne prvé záznamy zo života sestier v kronikách nemáme a tak môžme začať až rokom 1992.
 
Otvárame kroniku komunity  zo dňa 24. mája 1992 a čítame:
„S veľkou radosťou sme oslávili sviatok Panny Márie Pomocnice, našej nebeskej Matky. Zúčastnili sme sa na slávnostnej sv. omše vo  farskom kostole na Kopánke,  ktorú celebroval o. biskup Dominik Tóth. Sv. omše sa zúčastnili všetky sestry okrem sr. Júlie Rehákovej a sr. Dorotey Hudákovej. Dnes našu komunitu navštívila aj sr. Matilde Nevares ( členka generálnej rady).Povzbudila nás vo vernom nasledovaní Krista, neustálom napredovaní po ceste obrátenia a sústavného zjednocovania sa s našim nebeským ženíchom. Večer sa konala procesia s Pannou Máriou Fatimskou na počesť sviatku Panny Márie Pomocnice a o 19,45 bolo divadelné vystúpenie saleziánskych novicov  pod názvom – „V klietke“. Vo františkánskom kostole sv. Jakuba v Trnave pristúpilo k prvému svätému prijímaniu 10 detí, ktoré pripravovala sr. Mária Bartová a sr. Anna Jaňáková, ktorá zároveň robila aj asistenciu medzi deťmi. Sr. Anna Kozmonová odišla do nemocnice na operáciu a novokňaz Milan Urbančok SDB nám udelil svoje novokňazské požehnanie. Aký to len bol bohatý deň.“
 
A čo hovorí súčasnosť?
Komunitu v Trnave na Olympijskej dnes tvorí 5 sestier. Sr. Iveta Sojková – direktorka, sr. Kamila Novosedlíková, sr. Rozália Mrenová – vikárka, sr. Barbara Šranková – ekonómka  a sr. Anna Bartošová. Angažovanosť týchto sestier je skutočne širokospektrálna. Od vyučovania náboženskej výchovy na ZŠ a SŠ, cez prácu na Arcibiskupskom úrade, v historickej komisii Provincie, v kresťanskom  koučingu,ďalej sa sestry venujú týmto aktivitám –   práca kostolníčky vo farnosti, služba exalievam, modlitbové stretnutia nad Božím Slovom vo farnosti, stretnutia  so ženami, v saleziánskom diele na Kopánke sú zastúpené  v Rade diela či v Rade rodiny a v neposlednom rade sa venujú aj službe  v diecéznom tíme pre pastoráciu povolaní či práci v Komisii pre katechizáciu a školstvo pri KBS. Majú zastúpenie aj v redakčnej rade časopisu Don Bosco dnes a pre Provinciu slúžia aj prekladateľskou prácou  (TJ-SJ). Pomedzi to všetko  sa snažia ešte poslúžiť aj starým a chorým v dvoch farnostiach, o čo boli poprosené a otvorili sa aj pre túto pomoc.
 
sr. Barbara Šranková
Foto: archív Trnava- Olympijská