História a súčasnosť sestier v Rožňave

V histórií a súčasnosti sme zavítali už do komunít v Trnave na Krížovej a Olympijskej ulici, v Dolnom Kubíne, v Šamoríne, v Dubnici nad Váhom  a v Bratislave Hrobákovej.  A dnes, ako to bolo v komunite v Rožňave?
 
Z histórie
V rukou písanej kronike čítame, že sestry prišli do Rožňavy 17.8.1991. Prišli tri: Mária z Košíc, direktorka, Klára z Dubnice nad Váhom a Hela z Humenného. S pomocou dobrodincov doviezli i auto plné nábytku pozbieraného z troch bytov, ktoré cestou naložili, a s pomocou miestnych mladých vo večerných hodinách aj nečakane rýchlo vyložili.
 
Na začiatku sa bývalo v provizórnych podmienkach, a aj najbližšie roky ich čakala rozsiahla rekonštrukcia domu, dvora, pivníc. Dve sestry začali pracovať ako katechétky, hoci museli za prácou dochádzať do Plešivca. Stretávali sa i s oslovením „pani farárka“, keďže tu bolo dosť evanjelikov. Na prvé chvíle v komunite spomínajú ako na výzvu s nadšením spoločne pracovať pre spásu duší v tomto misijnom regióne v saleziánskom duchu. Spomínajú teplo v kachliach počas komunitných večerov, ale i túru-výstup na vrch Volovec, oslavu narodenín direktorky či návštevu otca biskupa a posviacku domu.
 
Medzi pekné duchovné podujatie patril sviatok Sedembolestnej Panny Márie, s výstupom na miestnu Kalváriu, svätou omšou i akadémiou. Taktiež na týždeň privítali putovnú sochu Sedembolestnej posvätenú v Šaštíne, a horlivo sa modlili celý mesiac október ruženec s dievčatami. Medzi prvé pekné apoštolské akcie patrili, ešte i doteraz populárna šarkaniáda, v spolupráci s miestnymi saleziánmi, a oratko na ľade. Neskôr tu bývali dievčatá na „internáte “ u sestier… Časom sa zriadilo krízové centrum, dnes ako centrum pre deti a rodiny.
 
Súčasnosť
Komunita má šesť sestier. Sestra Daniela Šušová je direktorka komunity a sociálny pracovník Centra pre deti a rodiny Dominika a sestra Mária Červená je ekonómka komunity, sekretárka otca biskupa Stanislava Stolárika (biskupský úrad), koordinuje združenie Exalliev FMA na Slovensku. Ďalšia sestra Iveta Kubalová je  riaditeľka Centra pre deti a rodiny, delegátka pre misie provinciálnej rady FMA. Sestra Beáta Takáčová pracuje v predajni Spolku svätého Vojtecha a angažuje sa aj v modlitbách matiek a sestra Matilda Pitáková je učiteľka náboženstva a občianskej náuky, predsedníčka združenia Laura, v spolupráci so saleziánmi pripravuje deti na prvé sväté prijímanie a  realizuje formáciu animátorov, a má na starosti oratko Laura a Domka Rožňava. Posledná, najmladšia zo sestier Elena Holá pracuje ako psychológ Centra pre deti a rodiny, spoločne so saleziánmi pripravuje birmovancov, tiež sa zapája do oratka Laura a Domka Rožňava, jej srdcovkou je aj  celoslovenský projekt Teológia pre mladých
 
Elena Holá