Najprovokatívnejšie podobenstvo ako byť solidárny

Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denár

Na nové výzvy dávame nové odpovede

Niekto prirovnal čas karantény a izolácie pre Covid-19, ktorý sme prežili, k výstupu na horu, počas ktorého sa musí zvládnuť všeličo ne

Kubínski bývali odchovanci si našli svoje miesto v živote

V tomto období všetci silno vnímame vírusové ochorenie  COVID 19 a môže nás to znepokojovať či robiť nám starosti. No vďaka Bohu naše

Vyšiel životopis Carla Acutisa

Pri príležitosti blahorečenia Carla Acutisa, ktoré sa uskutoční 10. októbra 2020 v Assisi, prináša Vydavateľstvo DON BOSCO krátky a sviež

Zlo sa dá zastavovať odpúšťaním

Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: "Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?" Ježiš

Kde sme (ne)boli

Príbehy mariánskych pútnických miest hovoria o starostlivosti Nebeskej Mamky. Sestra Anka z našej komunity z Humenného, mala možnosť  nadých

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk