Ďalšie radostné Vianoce pred nami !

Slovom ďalšie tentokrát myslíme jedenáste! Mladí dobrovoľníci pracujú na obľúbenom projekte, aby opäť priniesli krátku meditáciu nad ev

0 comments Laura

Dajme slovo svedomiu alebo Vzťahy, ktoré nás zväzujú a ničia

Má nám svedomie iba pripomínať naše zlyhania? Na čo je dôležité nezabúdať pri spytovaní svedomia?  Hosťami novembrovej relácie sú prov

0 comments Viera do vrecka

Potrebujeme blízkosť, potrebujeme sa viac ako inokedy

Potrebujeme jedny druhých, nemôžeme sa izolovať zo strachu, že sa nakazíme až tak, že sa staneme neľudskými. Pred pár týždňami som sa st

0 comments fma

Bratstvo a sesterstvo daruje život

Rím (Taliansko): Generálna predstavená saleziánok, sestra Yvonne Reungoat vyzýva saleziánky v tomto období pandémie Covid-19, ktorá ich vyzý

0 comments Fma

Nenávisť, hejteri, kyberšikana

Slovo hejt sa do našich slovníkov dostalo najmä s nástupomkomentovania na internete. Pochádza z anglickéhohate, čo znamená „nenávisť“.

0 comments Don Bosco dnes

Dobro, ktoré konáme nám vojde do krvi

Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on

0 comments Emauzy
Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk