Entries by Dagmara

Biskup Forgáč vysvätil dvoch saleziánov za kňazov: Najviac pozornosti si zaslúži jeden Pastier

  (Košice, 27. júna 2022) – Košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč vysvätil 25. júna v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov v Košiciach Jána Butkovského a Daniela Holúbeka za kňazov.   Provinciál saleziánov don Peter Timko na úvod slávnosti privítal otca biskupa medzi desiatkami saleziánov, členmi saleziánskej rodiny, mladými a všetkými prítomnými, ktorí sa zišli, […]

Kto však pôjde za Ježišom, by nemal zaváhať, lebo ani Ježiš nezaváhal

Liturgické čítania na 13. nedeľu v Cezročnom období nájdete na tomto odkaze   Pred Ježišovou veľkou cestou do Jeruzalema evanjelista Lukáš opäť pripomína, že Ježiš je ešte väčší prorok, ako tí z najväčších. Eliášov učeník Elizeus sa mohol rozlúčiť so svojou rodinou. Kto však pôjde za Ježišom, by nemal zaváhať, lebo ani Ježiš nezaváhal. Bol stále […]

Ako si žijú saleziánky na rómskej misii na Orechovom dvore. Píše sestra Anna

Ahoj všetci, ktorí chcete vedieť ako si žijeme na rómskej misii na Orechovom dvore. V prvom rade všetkých pozdravujeme z krásnej Nitry. Posielame zopár fotiek, cez ktoré môžete nahliadnuť do nášho života.   Päť chlapcov a štyri dievčatá z osady mali slávnosť prvého sv. prijímania. Prvý krát aj s hojnou účasťou rodičov, súrodencov, príbuzných. Otec biskup Viliam Judák […]

Sila povolania – rozhovor so Svätým Otcom Františkom o zasvätenom živote v súčasnosti

„Odprevadí ma k výťahu a prosí, aby som pozdravil kardinála Bocosa. Rozlúčime sa bratským objatím, pobozkám mu ruku a zaželám mu všetko najlepšie k apoštolskej ceste do Dublinu, ktorá sa má uskutočniť koncom mesiaca. Na záver mi jednoducho povie: ,Ak si Boh praje, ešte sa niekedy uvidíme. Vždy sa za mňa modli.‘ Keď opúšťam Dom […]

Ježišova otázka pre nás

Liturgické čítania na 12. nedeľu v Cezročnom období nájdete na tomto odkaze   Zbožní moslimovia sa niekoľkokrát denne modlia zvláštne litánie. S pomocou početnejšieho „ruženca“ ako je náš, pri každom zrnku na spôsob modlitby chvál vzývajú rôzne Božie mená. Pritom ktokoľvek má výsadu, že posledné – sté – Božie meno si môže zvoliť sám a nikomu ho neprezradiť […]

Cirkev na ceste k pokore. Zamyslenie p. Michala Zamkovského v edícii Viera do vrecka

„Kráčaním premáhate pokušenie statickej viery. Prosím vás, zostaňte na ceste, stále! Nezastavte sa!,“ povzbudzuje nás Svätý Otec František.   Cirkev je stále na ceste, je potrebné ju trvalo reformovať, prehlbovať, aby sme ako jej členovia boli čoraz autentickejší v slovách aj činoch. Edícia Viera do vrecka si pripomína slová Svätého Otca Františka v najnovšej knihe s názvom Cirkev […]

Salezián Miroslav Podstavek prijal posvätný rád diakonátu

(Turín, 13. júla 2022) – Salezián zo Žiliny, Miroslav Podstavek, prijal v sobotu 11. júna diakonskú vysviacku. Stalo sa tak v Bazilike Panny Márie Pomocnice kresťanov v Turíne vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou Mons. Roberta Repoleho.   Na tejto nádhernej udalosti ho sprevádzala aj početná slovenská výprava zamestnancov saleziánskej provincie, Domky a Vydavateľstva DON BOSCO. […]

Otvorenosť priťahuje požehnanie! píšu sestry z Michaloviec

Stalo sa vám už, že ste mali strach z výzvy, ktorá stála pred vami? Niekedy sa nepúšťame do nových vecí, pretože máme strach, čo nové a nečakané nám prinesú. Že budeme musieť opustiť určité stereotypy, na ktoré sme zvyknutí, svoje pohodlie, …   Spomínam si, na deň, keď sa začala vojna na Ukrajine a ľudia  húfom utekali […]

Naše osobné stretnutie s Trojicou sa blíži

Liturgické čítania na nedeľu Najsvätejšej Trojice cyklus B nájdete na tomto odkaze   Obdobie vzniku Nového zákona sa stalo érou Božieho Syna, Ježiša Krista. Ním Starý zákon, ktorý bol érou Boha Otca, dosiahol svoje naplnenie. A po Ježišovom období nastala éra Ducha Svätého, tá naša, v ktorej žijeme i my. Máme to privilégium mať účasť […]