Rómska pastorácia

Rómska pastorácia

Priamej rómskej pastorácii sa sestry saleziánky venujú v Nitre na Orechovom dvore.  Vedú materské centrum, kde sa venujú mladým mamám s najmenšími deťmi, taktiež vyučujú v rómskej škole a v komunitnom centre. Cieľom je výchova a rozvoj detí a mládeže a sociálna výpomoc pre rodiny.