Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej

Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej

Pôsobíme na Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej v Bratislave – Petržalke. Je nám zverená okrem výchovnej činnosti aj duchovná správa. Výchova detí k viere nespočíva iba vo vyučovaní náboženskej výchovy ani v dlhých modlitbách, ale predovšetkým vo výchove srdca.Cieľom výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole je integrálny rozvoj osobnosti dieťaťa a dopĺňanie rodinnej výchovy. Vo vyučovaní sa uplatňujú zážitkové metódy a snaha o vytváranie rodinnej atmosféry.