Emauzy

Biblický projekt pre tých, ktorí chcú hlbšie preniknúť do bohatstva Svätého Písma. Má v ponuke 3 koncepty- Emauzy DO.MA Slovo do Tvojho reálneho života, Víkendovky a Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať.

Emauzy DO.MA Slovo do Tvojho reálneho života-zameriava sa na priblíženie  si Písma do svojho reálneho života ako prvého kroku k tomu, aby sme si ho osobne zamilovali a postupne sa s ním naučili žiť.

 Audiodivina Slovo, ktoré neomrzí počúvať–  je podcast, ktorý  obsahuje úvod k Božiemu Slovu aktuálnej nedele v danom liturgickom období a roku. Ďalej modlitbu k Duchu Svätému, evanjelium z príslušnej nedele, komentár s exegetickým výkladom od sestry Dagmar Kráľovej. Podcast uzatvára po výzve na opätovné počúvanie Slova to isté evanjelium ako na začiatku. Práve do čítaní evanjelií sú zapojení mladí z celého Slovenska.

Víkendovky sú zacielené pre mladých, ktorí chcú mať hlbšiu skúsenosť s Písmom a porozumieť mu. Všetko v tichu krásnej jesennej prírody v srdci Slovenska (Látky pri Detve), v kontakte s jednoduchým životom, v prítomnosti Eucharistie a pod vedením sestier saleziánok.

Emauzy I „Príblížil sa k nim Ježiš“- cieľom je zblížiť sa s Písmom rôznymi formami a z rôznych hľadísk, zachutiť si ho a učiť sa ho pozornejšie čítať

Emauzy II „Otváral im Písma“  – vovádza do meditácie Božieho Slova

Emauzy III „Pane, zostaň s nami! “ – o tajomstvách žalmov, ako sa ich modliť a zostávať s Ním