Emauzy

Emauzy

Víkendový projekt pre mladých, ktorí chcú hlbšie preniknúť do bohatstva Svätého Písma.  Všetko v tichu krásnej jesennej prírody v srdci Slovenska (Látky pri Detve), v kontakte s jednoduchým životom, v prítomnosti Eucharistie a pod vedením sestier saleziánok.

Emauzy I „Príblížil sa k nim Ježiš“- cieľom je zblížiť sa s Písmom rôznymi formami a z rôznych hľadísk, zachutiť si ho a učiť sa ho pozornejšie čítať

Emauzy II „Otváral im Písma“  – vovádza do meditácie Božieho Slova

Emauzy III „Pane, zostaň s nami! “ – o tajomstvách žalmov, ako sa ich modliť a zostávať s Ním