Katechéza

Katechéza

Katechéza je našim prvoradým poslaním. Učíme na viacerých štátnych a cirkevných školách náboženstvo (okrem iných predmetov).  Okrem toho vo farnostiach pomáhame s prípravou detí na 1. sv. prijímanie a mladých na sviatosť birmovania, resp. aj na iné sviatosti. Vieru sa snažíme odovzdávať aj pri každej našej činnosti.