GPS a PS

POVOLANIE

Sestry saleziánky ponúkajú kurz projektu GPS pre dievčatá vo veku 18 až 26 rokov. Cieľom kurzu je vytvoriť priestor pre účinnejšie naslúchanie svojmu srdcu, a tak napomôcť ceste rozlišovania a sprevádzania akéhokoľvek povolania. Tím GPS ponúka počas roka 5 víkendových stretnutí v rodinnej atmosfére, kde sa dievčatá môžu cítiť slobodne a otvorene.

Viac o kurze: GPS kurz saleziánok o rozlišovaní povolania pre dievčatá sa upgradoval – Salezianky.sk

S členkami tímu je možné komunikovať kedykoľvek prostredníctvom e-mailu gps.fma@gmail.com alebo instagram @kurzgps.

Pre dievčatá, ktoré vnímajú povolanie k zasvätenému životu a chcú sa zorientovať a spoznať rehoľné povolanie, sestry saleziánky ponúkajú ročný kurz PS. Do kurzu môžu dievčatá vstúpiť kedykoľvek počas roka. Jeho súčasťou sú víkendové stretnutia a víkendové pobyty v komunitách sestier.

Kontakt: uvedený na webstránke (roluj dole)