POVOLANIE

  1. KURZ GPS

 O čom je kurz GPS?

Počas jedného školského roka sa dievčatá intenzívnejšie povenujú svojej osobe a duchovnému životu. Cesta porozumenia sebe a odhaľovanie zmyslu života v spolupráci s Bohom sú základné kroky pre rozlišovanie povolania v Božom pláne.

Ako stretnutia prebiehajú?

V septembri sa záujemkyniam o kurz predstaví kostra programu na celý rok a ich úlohy. Tak sa môžu zodpovednejšie rozhodnúť, či do programu vstúpia záväzne na obdobie jedného roka.

Počas roka prebehne päť stretnutí v termínoch, ktoré by mali byť vhodné aj pre VŠ dievčatá. Dve z nich sú online, čo je pre prihlásené dievčatá finančná aj časová výhoda. Termíny víkendových stretnutí: 13.-15.10; 24.-26.11; 2.-4.2.; 15.-17.3.; 31.5.-2.6.

Pomedzi kurzy prebieha msg komunikácia a dievčatá sú sprevádzané.

Hlavné témy: povolanie k životu, povolanie kresťan, povolanie v Cirkvi

Kto sa môže prihlásiť?

Prihlásiť sa môžu dievčatá zo všetkých kútov Slovenska, spĺňajúce vekovú kategóriu 18-26 rokov, so záujmom o obsah GPS kurzu.

Prihlasovanie:

Prihlasovací formulár, ktorý sa dá vyhľadať aj na FB stránke GPS salezianky alebo na IG sestry salezianky, na mailovom kontakte: gps.fma@gmail.com

Tím sestier zodpovedných za kurz GPS ďalej pošle potrebné inštrukcie.

Prihlasovanie je otvorené do 17.9. V prípade rýchlejšieho naplnenia kapacity skupiny, sa termín uzavrie skôr. Kurz GPS je určený pre malú stabilnú skupinu cca 15-17 dievčat.

  1. KURZ PS

 Pre koho je určený kurz PS?

Pre dievčatá, ktoré vnímajú povolanie k zasvätenému životu, chcú sa zorientovať a bližšie spoznať rehoľné povolanie.

Do kurzu môžu dievčatá vstúpiť kedykoľvek počas roka. Jeho súčasťou sú min. 4 víkendové stretnutia a víkendové pobyty v komunitách sestier.