GPS a PS

GPS a PS

Sestry saleziánky so svojim tímom ponúkajú kurzy projektu GPS pre dievčatá vo veku 17 až 23 rokov. Cieľom kurzov je spoločne vytvoriť priestor pre účinnejšie naslúchanie svojmu srdcu, a tak napomôcť ceste rozlišovania a sprevádzania akéhokoľvek povolania. Tím ponúka víkendové kurzy prežité v rodinnej atmosfére a prostredí, kde sa dievčatá môžu cítiť slobodne a otvorene. V jednotlivých kurzoch nie je núdza o zaujímavých hostí a už takmer  tradične netradičné prekvapenia nabité adrenalínom života. Kurz GPS je otvorený a flexibilný. Kto chce, môže v stretnutiach pokračovať, kto nie, môže prísť jednorázovo. S členkami tímu je možné komunikovať kedykoľvek prostredníctvom e-mailu gps.fma@gmail.com.

PS: Sestry saleziánsky ponúkajú tiež ročný kurz pre dievčatá, ktoré vnímajú povolanie k rehoľnému životu a chcú sa zorientovať a spoznať bližšie rehoľné (nie iba saleziánske) povolanie.