Mediálna škola

Projekt neformálneho vzdelávania pre stredoškolákov v oblasti médií vznikol v roku 2009 v rámci spolupráce saleziánskej rodiny na Slovensku a v Česku. Škola ponúka 4 kurzy počas dvoch rokov, ktoré sa venujú písanej žurnalistike, fotografii, vystupovaniu, grafike a tvorbe krátkeho filmu. Základy získané v Mediálnej škole pomohli už mnohým mladým ľuďom posunúť sa  ďalej v štúdiách na vysokých školách s mediálnym zameraním. Tím MeŠ ponúka svoj program kritického čítania mediálnych obsahov aj stredným školám.