Kolégium Márie Romero

Kolégium začalo fungovať v roku 2020. Je pomenované po saleziánke bl. Márii Romero, ktorá pôsobila na perifériách Nikaragui.

Je to domov pre žiačky a študentky základných, stredných škôl z rómskych osád a sídlisk a študentky stredných a vysokých škôl zo slovenského prostredia, ktoré chcú s nami zdieľať túto multikultúrnu rodinu.

Umožňujeme ubytovanie v priaznivom a napomáhajúcom prostredí, v ktorom vytvárame priestor pre vzájomné oceňovanie najmä slovenskej a rómskej kultúry.

Poskytujeme výchovné sprevádzanie najmä formou mentoringového vzťahu, záujmovú a voľnočasovú činnosť v spolupráci s inými organizáciami. Ide nám o rozvoj pohybových, tvorivých a rodičovských zručností. Zameriavame sa aj na rozvoj schopnosti sebareflexie, prijímania a dávania spätnej väzby, duchovné aktivity a priestor pre modlitbu.

Podporiť nás môžete na čísle účtu: SK13 8330 0000 0027 0225 5541 alebo šekom v priebehu mesiaca.