Centrum pre deti a rodiny Dominika

Centrum pre deti a rodiny Dominika

Od roku 2009 sa sestry saleziánky venujú sociálnej pomoci deťom, ktorých rodinná situácia sa ocitla v kríze, deťom z málo podnetného sociálneho prostredia, týraným deťom, obetiam domáceho násilia, obetiam sexuálneho zneužívania, výchovne zanedbaným deťom a deťom s poruchami správania. Prijímajú deti vo veku 0-18 rokov v kapacite 10 miest.