Vides

Medzinárodná misijná dobrovoľnícka organizácia VIDES začala svoju činnosť na Slovensku v roku 2003.  Odvtedy pripravuje na letnú misiu mladých počas 5 víkendových stretnutí ročne. Asi 25 mladých vo veku od 16 rokov zo všetkých kútov Slovenska potom počas letných prázdnin pracuje ako misijní dobrovoľníci na viacerých miestach na Slovensku (v zabudnutých dedinách, v azylových centrách pre ukrajinské deti alebo v rómskych osadách) a v zahraničí – na Ukrajine, v Rumunsku, Bulharsku a Azerbajdžane.
Viac info na: