Vides

Vides

Medzinárodná misijná dobrovoľnícka organizácia VIDES začala svoju činnosť na Slovensku v roku 2003.  Odvtedy pripravuje na letnú misiu mladých počas 5 víkendových stretnutí ročne. Asi 45 mladých vo veku od 16 rokov zo všetkých kútov Slovenska potom počas prázdnin pracuje ako misijní dobrovoľníci na viacerých miestach na Slovensku aj v zahraničí – na Ukrajine, v Albánsku, v Rumunsku, v Srbsku.