Centrá voľného času

Centrá voľného času

V našich strediskách ponúkame rôznorodú voľnočasovú činnosť pre deti a mladých – stretnutia rovesníckych skupín, krúžky, šport, duchovné ponuky, víkendové pobytové akcie, tábory… Oratória majú svoju tradíciu od čias zakladateľov sv. Jána Bosca a sv. Márie Mazzarellovej. Mladí môžu využiť svoj voľný čas v dobrej partii a v duchu evanjeliových hodnôt. Neformálne vzdelávanie a výchovná činnosť pre rozvoj detí a mládeže sa v saleziánskych oratóriách realizuje prostredníctvom Centier voľného času a stredísk Laury, združenia mladých v spolupráci s animátormi.