Laura, združenie mladých

Laura, združenie mladých

Založili sme občianske združenie Laura, združenie mladých. Je to mimovládna nezisková organizácia. Jej poslaním je rozvoj osobnosti mladých ľudí – so špeciálnou pozornosťou na dievčatá a mladé ženy – a tiež plnohodnotné využitie voľného času. Laura, združenie mladých pôsobí v 13 strediskách na Slovensku. Zastrešuje pravidelnú činnosť vo viacerých našich komunitách a tiež aktivity na celoslovenskej úrovni (viď nižšie), a to všetko v duchu kresťanských hodnôt a preventívneho systému.