Cesty zrenia

Cesty zrenia

Výchovný program pre animátorov rovesníckych skupín v saleziánskych oratóriách. V duchu preventívneho systému dona Bosca ponúka základné princípy integrálnej výchovy dievčat a chlapcov, výchovy vo viere, postupy, ako nájsť výchovnú odpoveď pre špecifickú situáciu konkrétnych mladých a rovnako prináša aj konkrétne nápady pre prácu so skupinou mladých.