Čerpajme zo svetla Božieho slova, ktoré živí našu lásku

Liturgické čítania na 6. Veľkonočnú nedeľu cyklus C alebo…