Stať sa učeníkom môže byť vášnivým dobrodružstvom

Liturgické čítania na nedeľu Najsvätejšej Trojice nájdete…

Zachovávaním príkazu lásky sa najviac otvoríme komunikácii s ponížene slúžiacim Duchom

Liturgické čítania na slávnosť Zoslania Ducha Svätého…

Triduum k Márií Dominike Mazzarellovej: 3. deň Pokojná radosť

V poslednom dni Tridua k Márií Dominike Mazzarellovej pohľad…

Sám Ježiš sa za každého z nás prihovára u Otca

Liturgické čítania na 7. Veľkonočnú nedeľu alebo nedeľu…

Triduum k Márií Dominike Mazzarellovej: 2. deň Materstvo

V druhom dni Tridua k Márií Dominike Mazzarellovej pokračujeme…

Ježiš sa vôbec neunavuje uisťovať nás o svojej láske

Liturgické čítania na 6. Veľkonočnú nedeľu alebo nedeľu…

Nikdy nezatvoriť pred ním dvere, aby naše srdce s ním nestratilo spojenie

Liturgické čítania na 5. Veľkonočnú nedeľu alebo nedeľu…

Ježiš, krásny pastier, ktorý učaril nášmu srdcu

Liturgické čítania na 4. Veľkonočnú nedeľu alebo nedeľu…

Na evanjelizáciu Ježiš i teraz potrebuje naše nohy, naše kroky i pokroky. Zrejme aj tie technologické

Liturgické čítania na 3. Veľkonočnú nedeľu alebo nedeľu…