Cirkev má dvoch nových saleziánskych pastierov. Hlavný predstavený saleziánov sa stal biskupom

V sobotu 20. apríla 2024 sa v pápežskej Bazilike Panny Márie Väčšej uskutočnila biskupská vysviacka dvoch významných synov dona Bosca, kardinála Ángela Fernándeza Artimeho, hlavného predstaveného saleziánskej kongregácie a arcibiskupa Ursony, a Giordana Piccinottiho, arcibiskupa Gradisca a predsedu Správy dedičstva Apoštolskej stolice (APSA).

 

Kardinál Emil Paul Tscherrig, emeritný apoštolský nuncius v Taliansku a v Sanmarínskej republike, udelil biskupské svätenia spolu s dvoma spolusvätiteľmi: kard. C. Lópezom Romerom, SDB, arcibiskupom Rabatu v Maroku, a Mons. Lucasom Van Looyom, SDB, emeritným biskupom Gentu v Belgicku.

 

Na eucharistickej slávnosti sa zúčastnilo množstvo cirkevných prelátov a významných hodnostárov. Tiež rodiny novo vysvätených saleziánov, priatelia, dobrodinci. Aj členovia saleziánskej rodiny, ku ktorým sa pridali aj predstavitelia politického života.

 

Povzbudivá homília

Vo svojej jednoduchej a pôsobivej homílii sa kardinál Emil Paul Tscherrig, hlavný konsekrátor, podelil s budúcimi biskupmi o svoje postrehy a potvrdil: „Zišli sme sa tu, aby sme oslávili jeden z najväčších zázrakov Cirkvi: apoštolské nástupníctvo. Od čias apoštolov sa táto postupnosť odovzdáva vkladaním rúk a vzývaním Ducha Svätého. Milosť biskupskej služby sa vždy odovzdávala z jedného biskupa na druhého a táto neprerušená postupnosť trvá dodnes.“

 

Citujúc pápeža Františka, kardinál Tscherrig uviedol: „Stať sa biskupom znamená misionárske rozhodnutie, ktoré dokáže všetko zmeniť.“ Zdôraznil, že tí, ktorí prijímajú úlohu pastierov v Kristovom stáde, by sa mali naučiť vidieť ľudí Kristovými očami, myslieť ako on a milovať ako on. Citujúc opäť pápeža Františka potvrdil: „Život rastie tým, že sa rozdáva, a slabne v izolácii a pohodlí. V skutočnosti sa zo života najviac tešia tí, ktorí opúšťajú bezpečie brehu a nadchýnajú sa pre poslanie odovzdávať život druhým.“ Na záver potvrdil, že dedičstvom biskupa nie je česť ani moc, ale jedine Boh. Dobrý pastier obetuje svoj život za stádo podľa príkladu Ježiša Krista a novovysvätení biskupi sú povolaní ho úplne napodobňovať.

 

Krátko po homílii sa začal obrad vysviacky

Po ňom nasledovalo vzývanie Ducha Svätého a slávnostný príhovor litánií ku všetkým svätým, sprevádzaný modlitebným spevom zboru. Keď konsekrátori vykonali apoštolskú tradíciu vkladania rúk, nádherne vyzdobené steny a strechu Baziliky Panny Márie Väčšej preniklo posvätné ticho. Po pomazaní a prijatí príslušných mitier, prsteňov a biskupských beriel boli obaja novovysvätení biskupi symbolicky intronizovaní, čo vzbudilo búrlivý potlesk. Veriaci, rehoľníci, duchovenstvo a zbor zaspievali slávnostné „Te Deum“. Obaja novovysvätení biskupi pokračovali v udeľovaní apoštolského požehnania všetkým prítomným.

 

Po svätom prijímaní kardinál Ángel Fernández Artime, ktorý zastupoval oboch novovysvätených biskupov, vyjadril svoju úprimnú vďačnosť s veľkým nadšením v saleziánskom duchu. Potvrdil silné spoločenstvo saleziánov s Cirkvou a Svätým Otcom. Ono pramení práve u dona Bosca. S veľkou pokorou a presvedčením vyhlásil, že budú naďalej slúžiť Cirkvi, najmä chudobným. Záverečné slávnostné požehnanie predsedu svätej omše ukončilo celú slávnosť. Pozrite si záznam svätej omše tu.

 

Zdroj: saleziani.sk, infoans.org

Foto: flicr.com