Jozef odovzdal svoj život Pánovi

(Bratislava 21. mája 2020) – Saleziáni dona Bosca na Slovensku a smútiaca rodina s tichou bázňou a s vierou vo vzkrieseného Krista oznamuj

Dôvera Bohu otvára nebo

Čo znamená naozaj dôverovať Bohu? O tom, ako nás Boh vedie k viere dospelého človeka, porozpráva v májovom vydaní relácie karmelitán páte

Duch pravdy, kto si?

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby z

Špeciálna novéna k Márii Pomocnici

V období od 15. do 23. mája 2020 celá saleziánska rodina pozýva modliť sa novénu k Márii Pomocnici kresťanov  s úmyslom vložiť do jej r

Čo sa deje za zavretou bránou?

Deti snívajú čím by chceli byť, keď budú dospelými. A keď sme dospelými spomíname, ako nám bolo dobre, keď sme boli deti. Nám sa počas

Saleziánky budú oslavovať 80. výročie v komunitách

Bratislava, 13. mája 2020- Dnes si saleziánky pripomínajú sviatok ich spoluzakladateľky Márie Dominiky Mazzarellovej a tento rok ich čaká aj

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk