Entries by Dagmara

1. deň deviatnika k Nepoškvrnenej: Máriin silný materinský odtlačok

Evanjeliá nám, žiaľ, nehovoria veľa o čase prežitom v Nazarete, o dobe, v ktorej bol Ježiš ako dieťa, chlapec a dospievajúci priamo a dlhodobo zverený do materskej starostlivosti Márie. Vieme však, že v Máriiných časoch  prispievala žena k živobytiu rodiny tým, že vykonávala veľké množstvo domácich prác a venovala sa starostlivosti o deti a ich […]

Obrátenie a svätý Advent vlastne znamená postaviť do stredu každodenných chvíľ Jeho

Liturgické čítania na 1. adventnú nedeľu nájdete na tomto odkaze.   Ohľadom konca čias je voči nám Ježiš veľmi otvorený. Chce nás naň pripraviť. Pandémie sú zrejme nielen vírusové. Ako všetky, tak aj pandémia hriechu je v počiatkoch neviditeľná. Vskutku, naše drobné krivé závery môžu vyústiť do veľkých.   V podstate žijeme posledné časy i dnes. Hrôzy v dejinách […]

Život, fakty a čísla sestier pôsobiacich na Mamateyke v Bratislave  

Pri príležitosti konca cirkevného roka ďakujeme Pánovi zvlášť za tieto rôzne skutočnosti. Skoré otvorenie strediska a rozbehnutie všetkých druhov stretiek, aj pravidelnej činnosti. Od  5.septembra do 22.novembra, kedy prešla činnosť do online sfér, sme stihli všetko, aj bonus: brigádu birmovancov a výlet zo stredoškolského oratka.   Orientačné dní sa podarilo uskutočniť 9deväť krát a bolo […]

Pred 30. rokmi saleziánky zažili významnú udalosť

Významným dňom pre Inštitút Dcér Márie Pomocnice (FMA, saleziánok) na Slovensku bol 24. november 1991, kedy bola kanonicky zriadená Slovenská vizitatória svätého Jána Bosca. Dekrét prečítala generálna radkyňa sr. Anne-Marie Deumer počas slávnostnej svätej omši v kostole svätého Jána Bosca v Bratislave na Trnávke za prítomnosti sestier, saleziánskej rodiny, dievčat a priaznivcov saleziánskeho diela.   […]

Nový ročník edície Viera do vrecka 2022 s úvahami o posolstvách Svätého Otca Františka

Edícia Viera do vrecka z dielne Vydavateľstva DON BOSCO ponúka už viac ako jedenásť rokov obľúbené a praktické príručky spracované spôsobom, ktorý je čitateľovi blízky a zrozumiteľný. Rok 2022 prináša edíciu v novom šate, s rozšíreným obsahom a menej často. Jej hlavnou líniou bude uvažovanie o posolstvách Svätého Otca Františka, ktoré ako semienka zasial pri svojej návšteve Slovenska. Nový ročník […]

36. Svetový deň mládeže: „Zodvihni zrak, vstaň!“

36. svetový deň mládeže sa slávil 21. novembra v miestnych cirkvách, v rámci duchovnej prípravy na Svetové dni mládeže (SDM), ktoré sa uskutočnia v Lisabone v roku 2023.   Svetový deň mládeže, tradične slávený na Kvetnú nedeľu, sa po prvý raz konal na slávnosť Krista Kráľa na želanie pápeža Františka. V správe s názvom „Vstaň! […]

Ozajstným kráľovstvom je miesto, kde vládne Boh

Liturgické čítania na 34. nedeľu v Cezročnom období- Krista Kráľa nájdete na tomto odkaze.   Svedectvo o pravde je kľúčovým pojmom celého Jánovho evanjelia. Aj Pilát sa na ňu pýta Ježiša, ale nie úprimne. Ježiš pritom nehovorí o sebe ako o kráľovi, nemyslí na seba. Pozornosť obracia na svoje sťaby neviditeľné kráľovstvo, a predsa tak konkrétne a hmatateľné v každom […]

Do trinásteho ročníka vstúpila Mediálna škola uplynulý víkend kurzom v Dolnom Kubíne

Všetky doterajšie stretnutia v rámci kurzu neformálneho vzdelávania hostila žilinská saleziánska Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka. Výnimkou na Mediálne škole bol len uplynulý ročník, ktorý sa pre pandémiu uskutočnil online, a ostatný víkend – síce prezenčne, ale na novom mieste v priestoroch saleziánok Súkromného centra voľného času Laura v Dolnom Kubíne.   Základný kurz […]

Exallievi spúšťajú 8. ročník projektu Darujme úsmev

Drahí exallievi, priatelia, podporovatelia, dobrodinci! Prešiel ďalší rok a Združenie exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku ponúka svojim členom, spolupracovníkom, sympatizantom a všetkým ľuďom dobrej vôle možnosť zapojiť sa už po 8. krát do sociálneho projektu Darujme úsmev. Jeho cieľom je konkrétnym skutkom lásky – štedrosťou a dobročinnosťou – pomôcť núdznym medzi nami. Už druhý […]

Milovaná každodennosť, v ktorej kráčajú sestry z Nitry

Po veľkých udalostiach spojených s návštevou pápeža Františka na Slovensku a pozornosti, ktorej sa dostalo Rómom – pričom sme boli osobne – sme sa povzbudené vrátili k bežnej práci v osade. Sestra Evka a sestra Marika venujú svoj čas, lásku a kreativitu deťom do 3 rokov a ich mamám v  materskom centre. Sestra Anna pôsobí […]