„Nové stretnutia vďačnosti,“ z Trnavy píše sestra Ela

Za uplynulé obdobie by som rada predstavila tri nové originálne stretnutia vďačnosti, ktoré sme prežili v našej komunite i v rámci celého diela na Kopánke.

 

Prvé z nich sa odohralo ešte na sviatok don Bosca. Direktor ho opísal takto: „Keďže prežívame rok vďačnosti, rozhodli sme sa, že tentoraz prichystáme veľké pohostenie vo forme slávnostnej recepcie pre celú farnosť len my, sestry a bratia. Stálo nás to nemálo námahy a dva plné dni príprav, no v ľuďoch to zanechalo veľmi silné dojmy. A to bolo cieľom. Povedali sme si, že raz to spravíme bez akéhokoľvek prosenia o pomoc, o prispenie…len tak z veľkej vďaky. Vyšlo to a veľmi to potešilo aj nás.“ Takto nás s bratmi bližšie spojila nielen oslava, ale aj jej intenzívna príprava.

 

Druhým zo stretnutí vďačnosti boli nedeľné krížové cesty v pôste. Opäť slovami direktora: „Ostali sme verní aj krížovým cestám v prírode, na ktoré sme pozývali predovšetkým rodiny a mladých. Chodievali sme do okolitých obcí, v ktorých pôsobili niektoré známe saleziánske osobnosti. V rámci storočnice sme sa rozhodli pripomenúť si ich aj touto cestou. A tak sme počas jednotlivých pôstnych nedieľ navštívili Šúrovce, Šelpice, Trstín, Špačince a Hrnčiarovce.“ Počas návštevy sme mali možnosť aj bližšie spoznať tieto osobnosti alebo aj ich príbuzných.

 

Tretím druhom stretnutí vďačnosti bývajú pre našu komunitu nedeľné obedy s niektorými rodinami, ktoré sú našimi veľkými dobrodincami. Bývajú to veľmi obohacujúce stolovania, ktorými sa upevňuje naše spoločenstvo, zdieľanie. Sú vyjadrením našej vďačnosti za dary, ktorými nás dobrý Pán Boh zahŕňa.

 

Sestra Ela