Komunita sestier Dolný Kubín: Máme vieru a nádej, ktorá nás otvára pre nový život

Žijeme z Božieho milosrdenstva a toto sme chceli prežiť v predvečer  sviatku v prvú aprílovú sobotu  na stretnutí   mladých  s diecéznym biskupom Františkom Trstenským  na Spiši, ktoré sa konalo pod názvom 99+1.

 

Zišlo sa nás 1600 zo všetkých kútov diecézy.  Bolo to však  inak, ako sme si to všetci priali. Už pri príchode okolo 8.30 sme videli helikoptéru a modlila som sa, lebo to neveštilo nič dobré. Pri  registrácii sme sa dozvedeli o nešťastí. Nová, náročná skúsenosť pre nás i pre mladých, keď sme sa hmatateľne dotýkali krehkosti života. Keď sa radosť v okamihu zmenila na smútok.

 

Otec biskup v príhovore povedal, že pôvodne chcel sláviť eucharistiu vo fialovom ornáte. Spolubrat ho však upozornil, že my máme vieru a nádej, ktorá nás otvára pre nový život. V našej diecéze začal adventom nový pastoračný projekt, inšpirovaný Ježišovou cestou do Emauz. Symboly prvých dvoch etáp boli svieca a Božie slovo. A symbolom poslednej, ktorá začala po Veľkej noci je kríž, s upriamením sa na Eucharistiu, keďže emauzskí učeníci spoznali Ježiša práve pri lámaní chleba. Nech nás Pán posilňuje na našej ceste, aby sme si niesli vzájomne každodenné kríže a kráčali Mu v ústrety.

 

Mária Svoreňová FMA