„Konkrétne tváre za vašimi 2% vaše sestry pre mladých“ ešte stále nekončia

„Konkrétne tváre za vašimi 2% vaše sestry pre mladých,“ je naša tohtoročná kampaň na 2% z dane. Komunikujeme ňou na svedectve vlastného života a poslania benefity, ktoré priniesli vaše dary v podobe 2%. Darujte nám 2% pre ďalšiu konkrétnu tvár, ktorú každá sestra, vďaka dobrému vzdelávaniu a práci na sebe môže pozitívne ovplyvniť. Tlačivo si môžete stiahnuť tu. Ďakujeme! Ešte stále nekončíme, ďalšie príbehy si môžete prečítať na nasledujúcich riadkoch.

 

Dagmara Čepelová

Som v stredisku v Bratislave- Mamateyovej a som tu veľmi rada. Angažujem sa v miestnej Domke, ktorej dvere sú vždy pre mladých otvorené. Okrem administratívnych, mediálnych, či animačných záležitostí dôležitú časť trávim s mladými v oratku. Tento rok som si tak viac obľúbila túto formu apoštolátu- saleziánsku asistenciu. Je to zaujímavá dynamika prítomnosti. Z poslania chcem ešte určite spomenúť stretko NŠ- dievčatá 9. ročníka ZŠ, s ktorými sa postupne spoznávame a vytvárame pekné spoločenstvo. Mnohé z nich sa pripravujú na animátorstvo v prípravkárskej skupine Tweety. Do ich formácie som zapojená aj ja s perfektnými spolu školiteľkami Betkou, Katkou a sr. Jankou.

 

Najviac mi pomáhajú, povzbudzujú ma a motivujú vzťahy s ľuďmi a spolupracujúce rodinné prostredie, rada si prečítam aj nejaké odborné knihy.

 

Lenka Pukajová

Pochádzam od Dolného Kubína z malebnej dedinky, ktorá sa volá Kňažia. Mojim poslaním je byť saleziánkou  a venovať sa deťom a mladým ku ktorým ma Pán posiela. Pracujem na Základnej škole Mateja Bela v Šamoríne a táto práca ma napĺňa. Ako učiteľka na prvom stupni sa snažím deťom odovzdávať hodnoty, nielen cez vedomosti, ale aj cez komunikáciu, či stretka, ktoré so skupinkou detí mám, cez rôzne spoločné zážitky počas výletov, školy v prírode.

 

Nezabúdam ani na animátorov, ktorí nám v našom stredisku pomáhajú pri stretkách či rôznych akciách. Sme formačná komunita, v ktorej dievčatá, ktoré k nám prídu môžu zblízka zažiť našu charizmu. Čo mi pomáha? Je taká normálnosť, rada mám prírodu, prácu v záhrade, grilovačky, čítanie kníh, či nakupovanie. Moja záľuba je aj vyrábanie sviečok, či pečenie buchiet.

 

Elen Caunerova

Mojim poslaním v Šamoríne je byť pri deťoch v škole na 1. stupni ako učiteľka náboženstva. Mám rada stretnutia s dievčatami na stretku, s animátormi na akciách a aj na ich formačnej ceste.

 

Inšpiruje ma, keď viaceré terajšie kolegyne v ZŠ boli naše oratkovské stretkárky alebo animátorky a teraz spolu vstupujeme na „pole výchovy v škole.“ Keď mi niekto z rodičov povie: „Ja som u vás zažila krásnu mladosť a chcem, aby aj moja dcéra mala toľko zážitkov a dobré spoločenstvo ako ja.“ V tejto práci ma napĺňa vidieť spokojné a radostné deti.

 

Vierka Antalíková

Mojím poslaním je byť saleziánkou a žiť s mladými. V Dolnom Kubíne, kde som pôsobila 8 rokov som učila na Cirkevnej spojenej škole slovenčinu a náboženstvo. Bola som triedna 5 rokov životaschopným mladým ľuďom. V práci ma napĺňa, že môžem deťom a mladým odovzdávať lásku k slovenčine ( aj keď tie diktáty nás vždy potrápia) a tiež kresťanské a ľudské hodnoty, na ktorých sa oplatí vystavať si svoj život. Tiež v mládežníckom stredisku som mala niekoľko rokov na starosti formáciu animátorov.

 

Nezabudnuteľné chvíle boli pre mňa s dievčenským stretkom Husté čučoriedky, objavovanie krás oravskej prírody či výnimočný volejbalový turnaj KubCup s neopakovateľnou atmosférou rodinnosti. Učí ma to byť otvorenou a vnímavou na potreby mladých, rešpektovať ich jedinečnosť a vplyv doby. K tomu sa potrebujem i ja vzdelávať a rásť cez rôzne školenia a kurzy, ktoré mi pomáhajú byť kvalitne tu a teraz pre mladých.