Valné zhromaždenie Laury 2024: Kým vieš snívať

Počas uplynulého víkendu sa v Žiline stretli mladí a dobrovoľníci z celého Slovenska. Spoločným motívom aktivít pre mladých bola myšlienka: „Keď vieš snívať, tak máš boscorizz.“ Udalosť výročia 200 rokov od sna Dona Bosca z jeho deviatich rokov je pre združenie výnimočná a dôležitá. A aj preto bola nosnou líniu stretnutia, aby spoločne objavili, ako môžu naplniť svoje sny o dobrovoľníctve a deťoch a mladých, ktorým sa venujú a ktoré sú Božím snom o nás.

 

Celkový program bol pripravený tak, aby si účastníci užili vzdelávacie ako aj zábavné chvíle. Piatok večer boli pripravené zábavné aktivity na posilnenie vzťahov, aby sa mladí nielen zabavili ale aj naštartovali tému víkendu.

 

Sobotné dopoludnie patrilo neformálne vzdelávaniu zážitkovej pedagogiky

Dlhoročná animátorka a psychologička Michaela Štubňová priblížila zážitkové učenie, ktoré sa jej veľmi osvedčilo. Dala mladým mnoho zaujímavých rád a inšpirácií, ako lepšie pripraviť aktivity pre deti a mladých a načo sa zamerať. V menších skupinách pomocou veľmi podnetných otázok mohli analyzovať vlastné skupiny, ktoré v strediskách vedú.

 

Časť, ktorá bola venovaná valnému zhromaždeniu oficiálne otvorila predsedníčka Marta Baňasová. Sobotné popoludnie bolo venované predstaveniu činnosti združenia, diskusii. Jednotlivé komisie predstavili správy za kontrolnú a regrantingovú komisiu, krátke informácie o fungovaní v roku 2023 podali aj tímy – športový, kultúrny, mediálny a tím EkoSi. Bola predstavená aj správa o činnosti ústredia, správa o činnosti Mediálnej školy či Videsu.

 

Členka predsedníctva Andrea Pilná prestavili správu o činnosti predsedníctva. Dôležitým bodom bolo predstavenie a schválenie správy o činnosti združenia za rok 2023, ktorú predstavili predsedníčka Marta Baňasová, riaditeľka Mária Nagyová predstavila  finančnú správu za rok 2023 ako aj návrh rozdelenia financii na rok 2024. Program bol síce dosť hutný na informácie, no napriek tomu tvorivosť a kreativita len tak iskrila.

 

Výnimočným momentom tento rok bola aj zmena predsedníčky

Po viacerých rokoch práce na ústredí, ktoré viedla ako riaditeľka, bola na Valnom zhromaždení zvolená za predsedníčku organizácie Mária Nagyová. Službu prevzala po Marte Baňasovej, ktorá bola predsedníčkou 9 rokov.

 

V rámci tematických diskusií a okrúhlych stolov, ktoré boli v nedeľu, mali mladí priestor na diskusiu o rôznych témach, ako je reziliencia, fyzické a duševné zdravie, ale aj aktívne zapojenie mladých v stredisku. Zároveň sa uskutočnilo aj ekonomické školenie pre účtovníčky. Samozrejme, organizátori nezabúdali ani na zábavu a oddych. Pripravené boli rôzne energizéry a možnosti zábavy, vrátane spoločenských hier, hudby a krátkeho výletu do ulíc mesta.

 

Členka predsedníctva Kika zhodnotila víkend týmito slovami: „Tohtoročné Valné zhromaždenie ma obohatilo mnohými zaujímavými postrehmi mladých ľudí, ktoré sme spoločne vyjadrovali pri okrúhlych stoloch. Veľmi sa mi páčil aj workshop s Miškou, kde ma najviac nadchla dôležitosť reflexie s deťmi po rôznych aktivitách.“

 

„Veľmi sa mi páčil aj workshop s Miškou, kde ma najviac nadchla dôležitosť reflexie s deťmi po rôznych aktivitách. Bolo skvelé vidieť, ako môžeme prostredníctvom reflexie posilniť vzťahy s deťmi a efektívne podporovať ich osobný rozvoj, “ podelila sa účastníčka.

 

Mladí boli spokojní: „Bola som povzbudená z mladých animátoriek, na ktorých bolo vidno, že im záleží na ich stredisku a snažia sa ho posúvať ďalej. Tiež sa veľmi teším z nových priateľstiev, ktoré vznikli počas víkendu..“

 

Valné zhromaždenie združenia patrí k pravidelným vzdelávacím aktivitám pre dobrovoľníkov a animátorov.

 

Zdroj: laura-maldez.sk

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

v oblasti práce s mládežou,

ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.