Dnes bola zverejnená nová provinciálna rada saleziánok. Začne službu od augusta 2024

Na nedeľu Dobrého pastiera zverejnila provinciálka Monika Skalová novú provinciálnu radu FMA. V novom zložení začne provinciálna rada službu od augusta. Vieme už, že nová provinciálna predstavená bude sr. Jana Kurkinová. Provinciálna sekretárka sr. Eva Matejková, pokračuje v službe.

 

Nové členky provinciálnej rady

Sr. Ľubica Feňová – provinciálna vikárka

Sr. Ľuba pochádza z východného Slovenska z Humenného. Narodila sa v roku 1977. Tu spoznala aj saleziánsku charizmu a prežila svoju mladosť v kruhu animátorskej skupiny.

Počiatočnú formáciu absolvovala v Michalovciach a v Rožňave. Prvé sľuby zložila 3.8.2002 v Trnave. Počas juniorátu jej pôsobiskom bola komunita v Šamoríne a v Trnave. Pôsobila tu vo formačných komunitách a učila náboženstvo na štátnych školách. Večné sľuby zložila v roku 2008 v Bratislave na Miletičovej.

Neskôr pôsobila v komunite v Banskej Bystrici, kde učila náboženstvo na štátnej škole a tiež pracovala v tunajšom mládežníckom stredisku. Zároveň bola tiež predstavenou komunity. V Bratislave v  provinciálnom dome pôsobí ako provinciálna ekonómka od roku 2012. Od augusta 2018 bola menovaná aj za predstavenú tejto komunity a pôsobí tu až doteraz. Zároveň je delegátka pre stredisko saleziánov spolupracovníkov v Bratislave na Daliborovom námestí.

 

Sr. Marta Peťková – provinciálna ekonómka

Sr. Marta sa narodila 20.9.1961 v Bojniciach. Má troch súrodencov. Počas totality študovala na Vysokej škole elektrotechnickej v Bratislave a súčasne absolvovala svoju rehoľnú formáciu. Prvé sľuby zložila 6.8.1988 tajne v Chynoranoch a večné sľuby 7.8.1994 v Bratislave.

Počas totality pracovala ako projektantka v telekomunikáciách v Bratislave a učila na Strednej priemyselnej škole v Trnave. Po páde totality pracovala ako katechétka a učiteľka náboženstva na základných a stredných školách v Dolnom Kubíne, v Bratislave, v Dubnici nad Váhom a v Humennom. Popritom pracovala v saleziánskom mládežníckom stredisku, viedla rovesnícke skupiny, sprevádzala animátorov, pripravovala deti a mladých ku sviatostiam, organizovala voľnočasové a prázdninové podujatia pre deti a mladých.

Bola predstavenou komunity FMA v Humennom, Dolnom Kubíne a v Bratislave na Vavilovovej. V rokoch 1997 – 2005 bola školiteľkou Školy pre animátorov, v rokoch 2004 – 2009 predsedníčkou celoslovenského združenia Laura a od roku 2008 až do roku 2011 riaditeľkou SCVČ Laura v Dolnom Kubíne. Bola tiež členkou provinciálnej rady FMA zodpovednou za pastoráciu v období 2000 – 2009 a od roku 2018 je členkou provinciálnej rady ako delegátka za saleziánsku rodinu. V súčasnosti pôsobí ako predstavená komunity v Humennom, je tiež riaditeľkou SCVČ Laura.

 

Sr. Eva Rušinová – zodpovedná za formáciu

Sr. Eva pochádza zo Zamaguria, z dediny Matiašovce (okr. Kežmarok). Strednú školu (obchodnú akadémiu) absolvovala v Spišskej Novej Vsi. Po strednej škole niekoľko rokov pracovala. V prelomovom roku 1989 začala aspirantát v Inštitúte Dcér Márie Pomocnice.

Napriek jej veľkej záľube k ekonomike a účtovníctvu, ďalšie študijné cesty sr. Evy viedli na Trnavskú univerzitu, odbor sociálna práca. Ťažká choroba však prehodila výhybku a po dlhej študijnej pauze nastúpila na Teologickú fakultu, odbor učiteľstvo náboženská a etická výchova.

Prvé sľuby zložila v Mornese v roku 1993. Jej prvé pôsobisko – po ročnom zotrvaní v noviciáte  ako sestra na ekonomáte – bola komunita v Šamoríne. Po 5-ročnom pôsobení ako katechétka, sa neskôr presťahovala do komunity Bratislava – Kremnická, kde mala na starosti Združenie Laura, našu mládežnícku organizáciu reprezentujúcu apoštolát pred štátom. Z Bratislavy viedli jej kroky do Michaloviec, kde pôsobila ako predsedníčka miestneho strediska Laura a katechétka. Neskôr jej bola zverená služba predstavenej komunity.

V roku 2007 ju predstavené – vzhľadom na zosilnené zdravotné problémy – poslali na rok do talianskeho Mornese. Odtiaľ jej kroky putovali do Dubnice nad Váhom, kde pôsobila 9 rokov ako vychovávateľka v miestnom SCVČ. Od roku 2017 pôsobí v Šamoríne, je zamestnaná na oddelení pastorácie mládeže na Miletičovej v Bratislave ako metodička výchovného projektu Cesty zrenia. Súčasťou tejto práce je školiteľská a vzdelávacia činnosť a tvorba metodických materiálov. Sr. Eva tiež absolvovala kurz kresťanského koučingu, kde neskôr spolupracovala v tíme ako spolulektorka tohto programu.

V súčasnosti je štvrtý rok predstavenou komunity v Šamoríne a bola jej zverená aj služba formátorky počiatočnej fázy – aspirantátu. Ako sama o sebe hovorí je milovníčka dobrej kávy, športu a improvizovaných momentov relaxu  a spontánnych rozhovorov so sestrami či kamarátmi. Rada resetuje hlavu pri dobrom filme.

 

Sr. Monika Foltýnová – zodpovedná za pastoráciu

Sr. Monika sa narodila 4.4.1987. Pochádza z dediny Lozorno na Záhorí. Vyštudovala učiteľstvo dejepis a nemecký jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

So sestrami saleziánkami sa prvýkrát stretla prostredníctvom projektu VIDES na začiatku svojho štúdia na vysokej škole. Aj vďaka viacnásobnej letnej misijnej skúsenosti na Ukrajine sa rozhodla v roku 2010 začať rehoľnú formáciu u sestier saleziánok. Svoje prvé rehoľné sľuby skladala v roku 2014, večné sľuby mala v roku 2020.

Po skúsenosti v rómskej osade Orechov Dvor v Nitre a v saleziánskom stredisku v Trnave na Kopánke momentálne pôsobí v Kolégiu Márie Romero v Prešove. Je zároveň koordinátorkou misijného projektu VIDES na Slovensku.

 

Sr. Katarína Bérešová – zodpovedná za saleziánsku rodinu

Sr. Kaťa sa narodila 7.6.1980 v Michalovciach. Po ukončení strednej priemyselnej školy tri roky pracovala v rôznych zamestnaniach a v auguste 2001 odišla do aspirantátu v Šamoríne. Prvé rehoľné sľuby zložila 6.8.2005 v Trnave a večné 1.9. 2011 v Žiline. Pôsobila v komunitách Bratislava, Šamorín a Trnava.

Vzdelanie: V roku 1998 ukončila Strednú priemyselnú školu v Michalovciach v odbore Pozemné staviteľstvo a informatika. V Bratislave absolvovala pomaturitné štúdia učiteľstvo v materskej škole a vychovávateľstvo a tiež grafický dizajn.

Pastoračné skúsenosti nadobúdala ako učiteľka v materskej škole, v organizovaní spolu s laikmi a SDB celoslovenského projektu Mediálna škola, vo farskej pastorácií ako aj v sprevádzaní mladých sestier.  Aktuálne pôsobí ako predstavená komunity v Trnave na Kopánke.

 

Sr. Daniela Šušová – zodpovedná za misie

Sr. Danka sa narodila 3.12.1973 v Ružomberku. Pochádza z dediny Hubová pri Ružomberku. Po ukončení Strednej priemyselnej školy textilnej v Ružomberku, pokračovala v pomaturitnom štúdiu na Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej. Po maturite polroka pracovala v NsP Ružomberku na infekčnom oddelení, kde dozrelo jej povolanie a rozhodla sa začať formáciu u sestier saleziánok.

Prvé sľuby zložila 7.8.1999 v Trnave a večné 7.8.2005 v Šaštíne. Pôsobila v komunitách Dubnica nad Váhom, Šamorín, Trnava – Krížová, Rožňava. Počas tohto obdobia ukončila štúdium na UK Teologickej fakulte v Bratislave odbor učiteľstvo náboženská a etická výchova a KU Teologickej fakulty v Košiciach odbor sociálna práca.

Pastoračné skúsenosti nadobúdala ako pedagóg voľného času, učiteľka náboženskej výchovy v základných a stredných školách, vychovávateľka a sociálny pracovník v CDR Dominika v Rožňave a vychovávateľka v SCVČ Laura. Aktuálne pôsobí ako predstavená komunity FMA v Dubnici nad Váhom.