Aj my môžeme milovať tento svet, lebo je v ňom prítomný Otec, Syn i Duch Svätý a naši bratia a sestry

Liturgické čítania na slávnosť Najsvätejšej Trojice nájdete…

Príde, aby bol svetlom tvojho rozumu, útechou tvojho srdca, silou tvojich skutkov

Liturgické čítania na slávnosť Zoslania Ducha Svätého…

Mária Pomocnica kresťanov, učiteľka a pomoc v duchovnom živote, pomôž žiť vieru naplno!

Rím (Taliansko): 24. mája 2023 sa na celom svete slávi slávnosť…

Sláva od Ježiša je hlboké, vznešené vedomie skutočnosti, že vďaka jeho daru mám nesmiernu hodnotu

Liturgické čítania na 7. veľkonočnú nedeľu  rok A nájdete…

Ľudskosť Márie z Nazareta, ktorá prináša nové svetlo- Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov

(Rím, 12. mája 2023) – Tohtoročný deviatnik bude nadväzovať…

Ježiš nám prisľubuje iného Tešiteľa. Duch pravdy, kto si?

Liturgické čítania na 6. veľkonočnú nedeľu A nájdete…

Slávnosť Márie Dominiky Mazzarellovej: Otvorená pre inakosť

Mária Dominika, alebo Maìn, ako ju volali, vyrastala v období,…

Triduum k Márie Dominike Mazzarellovej: 3. deň CESTOVANIE

Mária Dominika alebo Maìn, ako ju volali, pochádzala z malej…

Triduum k Márie Dominike Mazzarellovej: 2. deň DOBROVOĽNÍCTVO

Mária Dominika, alebo Maìn, ako ju volali, bola prvá saleziánka.…

Triduum k Márie Dominike Mazzarellovej: 1. deň RODINA

Mária Dominika alebo Maìn, ako ju volali, je spoluzakladateľkou…