Boh potvrdzuje svoju prítomnosť aj v Tvojom najskutočnejšom bežnom živote

Liturgické čítania na Slávnosť narodenia Pána rok B nájdete…

Jozefovskou dôverou žiadajme aj my záchranu od Pána

Liturgické čítania na 4. adventnú nedeľu rok A nájdete…

Poopraviť svoje predstavy je dobrý štartovací bod obrátenia každého z nás

Liturgické čítania na 3. adventnú nedeľu rok A nájdete…

7. december: Matka a generálna rada- Prítomnosť dávajúca život

Posledný deň dvanásť dňového deviatnika k Nepoškvrnenej…

6. decembra: Misionárky- pozorné na volanie chudobných a zeme

Deviatnik k Nepoškvrnenej pokračuje 11. dňom, v ktorom myslime…

5. december: FMA, zasvätené navždy– Bohu a mladým

Máme 10. deň deviatnika k Nepoškvrnenej, modlíme sa za "FMA,…

4.decembra: Juniorky- nádej jedného ÁNO

V 9. dni deviatnika k Nepoškvrnenej sa modlíme za saleziánske…

„Pripravte cestu Pánovi! Vyrovnajte mu chodníky!“

Liturgické čítania na 2. adventnú nedeľu rok A nájdete…

3.decembra: S Máriou a s Main hovorím svoje ÁNO

Pomodlime sa v dnešný 8. deň deviatnika k Nepoškvrnenej za…

2. decembra: Dobrodinci- znamenie Prozreteľnosti!

Modlime sa deviatnik k Nepoškvrnenej už 7. deň s úmyslom…