Sláva od Ježiša je hlboké, vznešené vedomie skutočnosti, že vďaka jeho daru mám nesmiernu hodnotu

Liturgické čítania na 7. veľkonočnú nedeľu  rok A nájdete na tomto odkaze.

 

Idú tieto pojmy v dnešnej „like kultúre“ typu „páči sa mi“ vôbec dokopy? V bežnom živote sa pod slávou prestáva rozumieť uznanie a česť za vynikajúce činy. Tieto hodnoty sú vymenené za dravú popularitu – stačí si všimnúť „celebrity“ rôzneho žánru. Sláva v Jánovom evanjeliu, ktorá má i emotívne pozadie, sa spomína veľmi často, viac ako radosť a takmer toľko krát ako láska. Preto bude asi dôležitá a zároveň o inom; nemiešateľná s tou svetskou, akciovou.

 

V závere života veľkých biblických postáv býva často modlitba. Aj Ježiš sa modlí k Otcovi s vedomím, že jeho pozemský život sa chýli ku koncu. Pripravuje sa, aby oslávil Otca totálnym úkonom poslušnosti: zavŕšením svojho poslania smrťou na kríži. V celom súdnom procese, a celkom zvlášť na kríži je „jánovský“ Ježiš majestátne vyvýšený, akoby so spevom oddanej lásky Otcovi i v maximálnom utrpení. Oslavuje ho víťazstvom poslušnosti, víťazstvom bezbrannosti, víťazstvom odpustenia. Víťazstvom milujúcej pokory.

 

Vzájomné obdarovanie sa slávou

V evanjeliu teda nejde o získavanie, ani privlastňovanie si slávy, ale o vzájomné obdarúvanie sa ňou: Syn oslavuje Otca, Otec Syna a Syn učeníkov. Oslávil nás celkom konkrétne: večným životom, ktorý začíname žiť osobitným spôsobom už teraz. Sláva od Ježiša je hlboké, vznešené vedomie skutočnosti, že som vzácny, čestný, statočný, ponížený a že vďaka jeho daru mám nesmiernu hodnotu – podobnú Tomu, ktorý sa so mnou o ňu podelil.

 

Na rade sme už my: osláviť Otca, Syna i Ducha. Necítime sa na to? Dovoľme Víťazovi nad smrťou, aby nás oslobodil od akejkoľvek zakomplexovanosti. Následne urobil z nás tých, skrze slabosť ktorých môže pôsobiť nesmierna moc Božej milosti. A oslava s Otcom i Synom bude čakať už tu, no najmä v nebi, aj nás.

 

Nezabudnime, že ľudská sláva je ako vodné kruhy, ktoré idú dostratena. Sláva, s ktorou sa s tebou delí Ježiš, z teba vyžaruje, srší a infikuje aj ostatných. Evanjelium nám predkladá výzvu celkom proti prúdu: nezaobstarávať si slávu pre seba, ktorá je viac-menej vždy na úkor iných, ale slávu iným dávať. Čo len dobrým slovom na ich účet.

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina.

 

sr. Dáša