Ľudskosť Márie z Nazareta, ktorá prináša nové svetlo- Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov

(Rím, 12. mája 2023) – Tohtoročný deviatnik bude nadväzovať na Heslo 2023 „AKO KVAS V DNEŠNEJ ĽUDSKEJ RODINE“. Deviatnik zároveň vyzdvihuje ľudskosť Márie z Nazareta, ktorá prináša nové svetlo do laického rozmeru rodiny dona Bosca.

Necháme sa viesť podnetnými úvahami dona Tonina Bella, obdivovaného a odvážneho biskupa z Molfetty v južnom Taliansku. Don Tonino našiel v Márii pravú, priamu, úplnú a naplnenú ženu; Máriu, ktorá žila ako my a chápe nás; ba čo viac, môžeme povedať, že ľudskosť Márie je nám príkladom na ceste prežívania Pánovej lásky v službe posledným a najmenším, trpiacim a núdznym.

1. DEŇ: Mária, žena chleba (15.5.)
2. DEŇ: Mária, žena bežného dňa (16.5.)
3. DEŇ: Mária, žena bez zbytočných slov (17.5.)
4. DEŇ: Mária, žena zamilovaná (18.5.)
5. DEŇ: Mária, žena na strane (19.5.)
6. DEŇ: Mária, odvážna žena (20.5.)
7. DEŇ: Mária, žena mlčania (21.5.)
8. DEŇ: Mária, žena našich čias (22.5.)
9. DEŇ: Mária, žena poslednej hodiny (23.5.)

 

Zdroj: saleziani.sk