Mária Pomocnica kresťanov, učiteľka a pomoc v duchovnom živote, pomôž žiť vieru naplno!

Rím (Taliansko): 24. mája 2023 sa na celom svete slávi slávnosť Márie Pomocnice. Niekto by si mohol myslieť, že vzývať Máriu s titulom Pomocnica kresťanov dnes nie je na mieste. Radšej by sa to malo prispôsobiť dobe ekumenického a medzináboženského dialógu. Ako interpretovať dnešnú radu dona Bosca, aby sme ju vzývali s týmto titulom?

 

Večer na Turíce 20. mája 1877 daroval don Bosco slovko na dobrú noc mladým v oratóriu. Po takmer 150 rokoch si slovko zachováva svoju účinnú sviežosť. Svätec potvrdil, že v Novéne k Panne Márii Pomocnici „nie jednu, ale mnoho milosti dostanete v ten deň od Najsvätejšej Márie…úžasné milosti získané od Márie Pomocnice“.

 

Don Bosco odporúčal vzývať meno Márie

Otec a učiteľ mládeže ďalej povedal: „Odporúčam vám, pokiaľ viem a môžem, aby ste si vždy vryli do mysle a srdca a aby ste vždy vzývali meno Márie, takto: Mária Auxilium Christianorum, ora pro me, [ Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za mňa]. Je to modlitba, ktorá nie je taká dlhá, ale zdá sa, že je veľmi účinná“ (porov. Istituto Storico Salesiano, Fonti Salesiane – LAS Rím 2014, s. 941 – 943).

 

Tejto téme venoval niektoré svoje diela, pričom pripomenul Máriin zásah do historických udalostí. Ako bola bitka pri Lepante v roku 1571. Tiež do svojich osobných udalostí, napríklad „sen z deviatich rokov“. Chlapcom z oratória však počas toho slovka naznačil Máriu Pomocnicu ako učiteľku a pomocníčku v duchovnom živote. „Keď teda chcete získať nejakú duchovnú milosť a duchovnou milosťou môžeme pochopiť oslobodenie od pokušení, od trápení ducha, od nedostatku vrúcnosti, ak sa niekto z vás chce oslobodiť od nejakého pokušenia alebo získať nejakú veľkú cnosť, nezostáva mu nič iné, len vzývať Máriu“.

 

Mária môže podporovať tých, ktorí chcú vieru žiť naplno

Don Bosco vo svojej múdrosti hlbokého znalca ľudskej duše vedel, že cesta viery je náročná. Zvlášť pre chlapcov, ktorí majú často ťažkú ​​minulosť a nedostatok kultúrnych podnetov. Mária Pomocnica, ktorú sám prijal ako Učiteľku a ktorú neomylne zakúsil aj vo svojom osobnom živote, môže platne podporovať tých, ktorí chcú svoju vieru žiť naplno.

 

Panna Mária je pomocou, aby sme rástli ako kresťania, ako veriaci, ktorí stelesňujú vieru, ktorú vyznávajú v čase a na mieste. Mária je Nepoškvrnená, ktorá vedela počúvať a plne veriť Slovu, umožňujúc vtelenie Božieho Slova. Dalo by sa povedať, že v nej nenašlo miesto žiadne iné slovo okrem toho, ktoré povedal Boh. Slovo, v ktorom Mária splodila Božieho Syna a splnila Boží prísľub a sen: prebývať v srdci človeka a obývať históriu.

 

Bez Márie Pomocnice nemožno vyrastať „v dobrých kresťanov a čestných občanov“. A pod „kresťanmi“ môžeme určite myslieť všetkých, ktorí vyznávajú vieru v Ježiša Krista, ale aj všetkých, ktorí vyznávajú inú vieru. A možno je dnes Mária pomocou najmä pre tých, ktorí cítia, že nemajú nádej ani dôvod veriť a angažovať sa: každý a za každých okolností v nej môže nájsť pomoc a útechu.

 

Vzývať Pomocnicu znamená rozpoznať povolanie Kristovho učeníka

Don Bosco vie, že jeho synovia a dcéry žijú v „ťažkých časoch“: Mária Pomocnica, ktorá je tiež prijatá do neba, ktorá na svojom tele zakúsila víťazstvo Vzkrieseného Krista, ich môže viesť aj v súžení ľudskej existencie. Vzývať Máriu Pomocnicu znamená rozpoznať povolanie Kristovho učeníka: otvoreného pre všetkých, pripraveného na dialóg a prijatie, otvoreného pre stretnutie.

 

V Nizza Monferrato v roku 1885 don Bosco jednoznačne objasnil vzťah medzi Máriou Pomocnicou a dcérami Márie Pomocnice: „Chcem povedať, že Panna Mária je skutočne tu, tu medzi vami! Madona kráča v tomto dome a prikrýva ho svojím plášťom“ (MB XVII,557). Viera umožnila donovi Boscovi vidieť to, čo iní nevideli, a zažiť skutočnú, konkrétnu a materinskú prítomnosť, na ktorú sa odvolával počas svojho života.

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice mal byť preto v túžbe svätca jeho „pamätníkom vďačnosti Pomocnici.“ Ako FMA máme byť v každej časti sveta prítomnosťou Márie, najmä medzi mládežou. To znamená zažiť jej materinskú a mocnú ochranu a vo viere každý deň vnímať jej blízkosť až po „pomoc“ najmä medzi mladými, ako sa uvádza v článku 4 bodu stanov.

 

Preložila a upravila: Dagmara Čepelová FMA

Zdroj: cgfmanet.org