4.decembra: Juniorky- nádej jedného ÁNO

V 9. dni deviatnika k Nepoškvrnenej sa modlíme za saleziánske…

„Pripravte cestu Pánovi! Vyrovnajte mu chodníky!“

Liturgické čítania na 2. adventnú nedeľu rok A nájdete…

3.decembra: S Máriou a s Main hovorím svoje ÁNO

Pomodlime sa v dnešný 8. deň deviatnika k Nepoškvrnenej za…

2. decembra: Dobrodinci- znamenie Prozreteľnosti!

Modlime sa deviatnik k Nepoškvrnenej už 7. deň s úmyslom…

1. december: „Dobrovoľníci- darovanie sa bez hraníc!”

Deviatnik k Nepoškvrnenej dnešný 6. deň s úmyslom za „Dobrovoľníkov-…

30. november: Exallieve/i- Ruky vo svete, korene v srdci

Modlime sa deviatnik k Nepoškvrnenej už 5. deň s úmyslom…

29. november: Naši zamestnanci- Účinní spolupracovníci vo výchovnom poslaní

Dnes máme 4. deň s úmyslom za skupinu "Naši zamestnanci-…

28. november: Majstri v umení starostlivosti o mladých!

Pripravte sa s nami na slávnosť Nepoškvrnenej Panny Márie.…

27 novembra: Mladí- Snívajte vo veľkom! Príprava na slávnosť Nepoškvrnenej

Pripravte sa s nami na slávnosť Nepoškvrnenej Panny Márie.…

Aby slávnostný príchod Ježiša Krista triumfálne ukončil všetky hrôzy

Liturgické čítania na 1. adventnú nedeľu rok A nájdete…