Slávnosť Márie Dominiky Mazzarellovej: Otvorená pre inakosť

Mária Dominika, alebo Maìn, ako ju volali, vyrastala v období, kedy väčšina ľudí okolo nej viedla veľmi podobný spôsob života. Pracovali ako roľníci a založili si rodinu. Je na nej zaujímavé, že bola otvorená pre to, že niečo môže byť aj inak a že povahy a skúsenosti môžu byť rôzne.

 

Silný závan novôt priniesol do jej dediny Mornese kňaz rodák don Domenico Pestarino. Študoval v Janove, kde sa zoznámil s inšpiratívnymi osobnosťami a domov sa vrátil kvôli politickým nepokojom. Veľmi pozdvihol nielen náboženskú, ale aj kultúrnu a sociálnu úroveň dediny.

 

Otvorenosť pre sestry a dievčatá aj z iných časti Talianska

V čase, keď Maìn bola členkou Združenia Dcér Nepoškvrnenej a don Bosco pracoval na založení sestier saleziánok práve z členiek tohto Združenia, prišiel impulz začať hovoriť spisovnou taliančinou. Pre dedinské dievčatá, ktoré celý život hovorili nárečím, to nebolo vôbec jednoduché. Ale bola za tým otvorenosť pre sestry a dievčatá aj z iných častí Talianska a dali sa na to.

Pár mesiacov po založení Inštitútu don Bosco poslal do Mornese ako učiteľku francúzštiny dvadsaťročnú šľachtičnú. Dedinská škola, kde sa učí cudzí jazyk! Slečna Emilia Mosca stratila matku a chcela otcovi ekonomicky pomôcť. Všetko na nej bolo elegantné a ušľachtilé, naozaj iné. Maìn sa ešte len učila písať, no nezľakla sa tejto obrovskej kultúrnej rozdielnosti. A slečna Emilia čoskoro zatúžila stať sa tiež saleziánkou.

 

Vedela vystihnúť ako u koho postupovať

V začiatkoch Inštitútu don Bosco poslal aj dve sestry sv. Anny, aby zaučili saleziánky do rehoľného života a odovzdali im praktické skúsenosti s vedením internátnej školy. Maìn sa ochotne naučila niečo nové a vedela brať na tieto sestry ohľad, napríklad aj so stravou.

Hoci trend vtedajšieho rehoľného života bola uniformita, všetci rovnako, Maìn mala pochopenie pre rôzne povahy a rôzne potreby sestier a dievčat vo formácii. Občas niektorú, ktorá nevládala dlho sedieť pri šití, poslala prebehnúť sa do vinice. Vedela vystihnúť, ako u koho postupovať.

 

Sťahovanie sídla Inštitútu

Veľkou zmenou bolo sťahovanie sa sídla Inštitútu do Nizza Monferrato, kde bola železničná stanica. Maìn ako 42-ročná si zvykala na nové miesto, nové priestory a iné novinky s tým súvisiace.

 

Dve výrazné stretnutia s inakosťou

Počas posledných rokov jej života, v tom väčšom dome v Nizza Monferrato, pramene uvádzajú ešte dve výrazné stretnutia s inakosťou. Židovská slečna, ktorá chcela prijať krst a asi dvadsaťročné dievča, ktoré z Afriky priviedol veľký misionár Mons. Daniel Comboni a zveril ho Maìn.

 

Annetta Bedarida bola kamarátka dvoch dievčat z Nizza Monferrato, ktoré začali formáciu u saleziánok. Prišla za Maìn s túžbou stať sa kresťankou. Jej rodina v Nizza bola známa svojím nepriateľským postojom voči katolíkom. Annetta mala dvadsaťdva rokov a právo sama sa rozhodnúť. Maìn ju odprevadila k sestrám do Turína, aby v pokoji mohla lepšie spoznať nové vierovyznanie. Ale Bedaridovci narobili rozruch a prišli k sestrám do Nizza urobiť domovú prehliadku. Dostalo sa to aj do novín, že don Boscove sestry ju ukradli a sestrám sa vyhrážali, že im podpália dom ak sa Annetta nevráti. Ale práve sa rozvodnila rieka Belbo a mnohí obyvatelia Nizza Monferrato našli útočište práve v dome don Boscových sestier. Kauza sa komplikovala aj naďalej, až Maìn za ňu ponúkla svoj život.

 

Dievča z Afriky prezývali Mora. Na tvári mala 5 výrazných jaziev. V Taliansku už pochytila základy jazyka, ale hovorila ním svojsky, v neurčitku. Maìn  žiadala komunitu aj dievčatá, aby sa k nej správali láskavo a nedávali jej nevhodné otázky. Mora neskôr sama vyrozprávala chovankám svoj smutný príbeh, ako ju ako štvorročnú ukradli a postupne predali rôznym pánom. Stávalo sa, že Mora sa správala nekontrolovane a nebezpečne voči ostatným a Maìn mala čo robiť, aby ju upokojila. Po čase Mora prijala krst a meno Mária. Bola v dome sestier v Nizza aj keď Maìn zomrela a veľmi ju oplakávala.

 

Myšlienka

Maìn teda nemala strach z niečoho, čo je iné, ako pozná, iné, ako očakáva. Svoje bezpečie mala v Bohu, ktorý je tvorcom pestrosti a otvára nám horizonty.

 

Modlitba

Otče, prameň každého dobra, ty nám v hlbokej pokore a láske svätej Márie Dominiky Mazzarellovej predkladáš žiarivý vzor kresťanského života. Daj, aby sme v jej duchu každodenne dosvedčovali tvoju otcovskú dobrotu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote  Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen.