Triduum k Márie Dominike Mazzarellovej: 2. deň DOBROVOĽNÍCTVO

Mária Dominika, alebo Maìn, ako ju volali, bola prvá saleziánka. Ale kým bola skôr, ako sa ňou stala? Bola niekedy dobrovoľníčkou, aktivistkou, či angažovanou mladou ženou?

 

Príklad dobrovoľníctva zažila vo svojej rodine a vo farnosti. Odkedy sa do Mornese vrátil rodák don Pestarino, založil v ňom viacero spoločenstiev.  Maìn mala vtedy desať rokov. Jej otec sa stal aktívnym členom Konferencie sv. Vincenta de Paul. Túto organizáciu, ktorá sa venuje charitatívnej službe, založil vo Francúzsku študent Frederik Ozanam s priateľmi roku 1833, čiže ani nie dvadsať rokov dozadu. A len dva roky pred návratom dona Pestarina dostala pápežské schválenie. Maìn teda zažila svojho otca, ako organizovane pomáha ľuďom v núdzi v novom spolku.

 

Modlitba za opustené deti

No neostalo to len pri pozorovaní príkladu. Maìn sa stala členkou Pápežského misijného diela detí. Aj toto vzniklo nedávno vo Francúzsku. Monsignor Charles de Forbin-Janson, biskup v Nancy, bol tak zasiahnutý správami francúzskych misionárov v Číne o deťoch, ktoré zomierajú bez krstu, že zapojil francúzske deti do pomoci ich rovesníkom. Jeden Zdravas denne, jeden sold mesačne, aby sa dalo postarať o deti a o ich spásu, toto bol záväzok, ktorý im navrhol v roku 1843. Zároveň im priblížil viac úctu k malému Ježiškovi – k Dieťaťu Ježiš. Iniciatíva sa rýchlo rozšírila aj za hranice a vďaka don Pestarinovi sa dostala aj do malej dediny Mornese. Dievčatám, ktorým sa Maìn neskôr venovala, rozprávala o opustených deťoch v nekresťanských krajinách a modlili sa za ne Zdravas.

 

Angažovala sa ako Dcéra Nepoškvrnenej

Najvýznamnejším pre ňu však bolo členstvo v združení, ktoré vzniklo priamo v Mornese a patrila medzi jeho zakladajúce členky. Jej rodáčka Angela Maccagno prišla s myšlienkou, aby sa mladé ženy združili v konaní dobra vo farnosti pod ochranou Nepoškvrnenej. Bolo to tri roky pred vyhlásením dogmy o nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Novotou na rozdiel od iných združení bolo zasvätenie sa Bohu sľubom čistoty, s tým, že ostávali žiť vo svojich rodinách a nosiť bežné oblečenie. Angela napísala návrh pravidiel, don Pestarino ich zobral na konzultáciu so skúseným kňazom Frassinettim do Janova a po menších komplikáciách a zároveň skúšobnej dobe, v Mornese vzniklo originálne združenie.

V roku 1855 sa päť mladých žien stalo Dcérami Nepoškvrnenej, Maìn bola najmladšia z nich. Vtedy to bolo v skrytosti, no o dva roky neskôr prišiel do Mornese biskup z Acqui, Monsignor Modesto Contratto a Dcéry prijali záväzok verejne v kostole. Kňaz Giuseppe Frassinetti neskôr pravidlá znova prepracoval, lebo objavil podobnosť s uršulínkami tak, ako ich založila sv. Angela Merici. Úlohou Dcér Nepoškvrnenej, alebo po prepracovaní pravidiel Nových uršulínok, bolo učiť deti náboženstvo, starať sa o opustené choré ženy, venovať sa mamám, jednoducho angažovať sa vo farnosti. Zároveň sa navzájom povzbudzovať v duchovnom živote. Dcéry vykonali v Mornese veľa dobra. Vďaka Frassinettimu sa združenie rozšírilo aj v Janove a inde.

 

Oratko pre dievčatá

Veľká vlna dobrovoľníctva sa prevalila cez Mornese, keď na návrh dona Pestarina don Bosco sľúbil, že tam pošle saleziánov, aby viedli školu pre ich synov. Mornesania postavili budovu s veľkým nadšením a aj ľudia z okolia privážali kamene na stavbu. Don Pestarino sa staral, aby neboli smädní a ani ich ťažné zvieratá hladné. Aj Maìn sa zapájala do nosenia kameňov.

V tom čase už Maìn s kamarátkou Petronillou viedli krajčírsku dielňu a nedeľné oratko pre dievčatá. Okrem učenia šitia a základov viery pripravovali pre ne aj veselé hry a piesne.

 

Myšlienka

V angažovaní sa pre dobro druhých mohla Maìn postupne objavovať a utvrdzovať sa v tom, čo je jej osobná cesta, k čomu ju Boh volá. Z niektorých Dcér Nepoškvrnenej v budove postavenej dobrovoľníckou službou napokon vznikol Inštitút dcér Márie Pomocnice – sestry saleziánky.

 

Modlitba

Otče, prameň každého dobra, ty nám v hlbokej pokore a láske svätej Márie Dominiky Mazzarellovej predkladáš žiarivý vzor kresťanského života. Daj, aby sme v jej duchu každodenne dosvedčovali tvoju otcovskú dobrotu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote  Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen.

 

Spracovala: Kristína Némethová